În loc de majorare Guvernul pregătește optimizarea salariilor la stat

shadow
Miercuri, 03.05.2017 06:24   3847
Salariații din sectorul bugetar, în special cei din domeniul educației continuă să spere într-o majorare mai semnificativă a salariilor. Aceasta însă este puțin probabilă în acest an, din cauza că cheltuielile statului pentru plata salariilor și așa sunt exagerate, susține Guvernul.

Protestele angajaților din învățământ au forțat Guvernul să adopte unele decizii prin care aceștia vor putea beneficia de salarii ceva mai mari. Astfel o decizie a Executivului prevede majorarea salariului angajaților instituțiilor de învățământ finanțate de la buget și salarizaților în baza Rețelei tarifare unice.

Promisiuni de majorare a salariilor

Aceștia beneficiază începând cu 1 mai, de spor la salariul de funcție în cuantum de 100 lei, iar de la 1 septembrie 2017, vor beneficia de o majorare a salariilor de 10%, anunță Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF).

Citiți și:

De câte miliarde ar avea nevoie Guvernul pentru a satisface cerințele sindicatelor

Totodată instituția anunță că potrivit prevederilor legislației și reieșind din indicatorii atinși în anul precedent, salariile lunare ale cadrelor didactice, începând cu 1 septembrie 2017, vor fi reexaminate și se vor majora cu 5,3%. În plus promite că la rectificarea bugetului pentru anul 2017, Guvernul va examina posibilitatea identificării mijloacelor financiare suplimentare pentru alte majorări ale salariilor. 

În același timp Guvernul recunoaște în Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice si financiare asumat în relația cu FMI că nu are bani pentru majorarea cheltuielilor pentru salarizare.

Cheltuielile salariale sunt prea mari

"Pe partea de cheltuieli, cheltuielile salariale din sectorul public depășesc ținta indicativă stabilită în Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare din 24 octombrie 2016", susține Guvernul.

Potrivit Executivului, principala cauză a acestui rezultat a fost aprobarea Legii privind reforma sistemului de pensii în decembrie 2016, care prevede aplicarea unor reguli generale privind contribuțiile sociale pentru toate categoriile de angajați din sectorul public.

"Se preconizează, că impactul net asupra deficitului bugetului guvernului general va fi limitat, dat fiind că majorarea cheltuielilor salariale din sectorul public va fi compensată în mod semnificativ de creșterea încasărilor la bugetul asigurărilor sociale", susține Guvernul.

Advertisement

Guvernul: Reforma sistemului de pensii e de vină!

Totodată el precizează că în acest an cheltuielile salariale din sectorul public vor atinge valoarea de 12.461 milioane lei, depășind cu 537 milioane lei, (cu 4,5%) ținta indicativă de 11.924 milioane lei, "din cauza reformei sistemului de pensii".

"Am purces la reforma sistemului de pensii pentru a-l face mai echitabil, durabil și transparent. Legea privind reforma sistemului de pensii, adoptată în decembrie 2016, prevede (i) introducerea unei formule noi de calculare a pensiilor, care va asigura o legătură mai puternică între contribuții și pensii, cu scopul de a îmbunătăți gradul de acoperire și rata de conformare; (ii) majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 63 ani: pentru bărbați până în anul 2019, pentru femei până în anul 2028; (iii) introducerea modalităților identice de calculare a contribuțiilor și pensiilor pentru întregul sector public; și (iv) introducerea unei pensii de bază pentru a combate sărăcia în rândul persoanelor în etate", se menționează în document.  .

În același timp Guvernul susține că a lansat un program complex de reformă a administrației publice, ce se va finaliza în toamna anului 2017, pentru a se reuși implementarea lui în bugetul pentru anul 2018.

Se pregătește optimizarea salariilor

"Astfel, vom iniția optimizarea salariilor și a structurii forței de muncă în sectorul bugetar, pe fiecare sector în parte, precum și examinarea sistemului de motivare a angajaților și a mecanismelor de stimulare a lor", se precizează în Memorandumul suplimentar cu FMI.

Țintele indicative stabilite se referă la: plafonul privind fondul de salarizare al guvernului general; nivelul minim privind cheltuielile sociale prioritare ale guvernului general; plafonul privind stocul arieratelor interne acumulate ale guvernului (continuu).

Premierul Pavel Filip susține însă că de situația creată în domeniul salarizării sunt de vină fostele guvernări, fără a preciza care anume.

„Pe parcursul anilor, în mod populist și netransparent, au fost operate modificări pentru anumite categorii, fiind subminată integritatea și viabilitatea sistemului de salarizare. Din aceste considerente am solicitat elaborarea unui nou concept al sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Avem nevoie de un sistem de salarizare unitar, echitabil și puternic”, a declarat Pavel Filip în cadrul în cadrul ședinței grupului de lucru privind reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar.

Salariul va depinde de valoarea postului sau de performanțe?

Conceptul acestei reforme este deja gata și va fi realizată după principiul ”plată egală pentru muncă egală”, unde salariul de funcție este corelat cu valoarea postului. Totodată aceasta presupune reducerea nivelului de complexitate a sistemului de salarizare prin majorarea ponderii salariului de funcție din salariul total, ceea ce va contribui și la sporirea atractivității pentru tinerii specialiști.

Se mai prevede aplicarea principiilor sistemului de salarizare în bază de performanță pentru majoritatea categoriilor de angajați, unde sistemul de salarizare va permite creșteri pe orizontală în funcție de performanță și experiență; - creșterea gradului de uniformitate, transparență și protejarea sistemului unitar de salarizare față de intervențiile posibile, prin aplicarea legii salarizării unice, cu reguli clare.

Autorii proiectului promit că noul sistem de salarizare va avea un caracter unitar și uniform, va fi echitabil și coerent, corelat nemijlocit cu performanța muncii.

Citiți și:

Cine sunt angajații statului care în 2017 vor beneficia de majorări de salarii

* * *

Acest articol a fost publicat cu susținerea fundației Național Endowment for Democracy în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității guvernării” și poate fi preluat pentru distribuire, publicare și citare fără careva limitări. Referința la sursă este obligatorie.

This article has been published thanks to the support of the National Endowment for Democracy as part of the Promoting Government Accountability Project and may be shared, republished or quoted without limitations. Reference to the source is mandatory. Oportunitati