Siguranța depozitelor bancare este o iluzie: Banii deponenților pot fi folosiți la salvarea băncilor

shadow
Miercuri, 25.01.2017 05:50   2816
Creșterea plafonului de garantare a depozitelor bancare este o măsură iminentă în vederea menținerii încrederii în sectorul bancar. Or, actuala schemă de garantare a depozitelor este una incapabilă să suporte costurile economice generate de falimentul unei bănci autohtone de mărimi medii sau mari (fapt demonstrat și de criza bancară soldată cu falimentul a trei bănci), susține expertul Dumitru Pântea.

Potrivit expertului în contextul actual, când plafonul maxim garantat atinge nivelul de doar 6.000 de lei (aproximativ 280 euro), siguranța depozitelor bancare pare a fi doar o iluzie.

Banii deponenților pot fi folosiți deja la salvarea băncilor falimentate

"Practic sistemul de garantare actual este unul total depășit, plafonul de garantare de 6.000 lei raportat la minimul de trai fiind unul din cele mai mici chiar din lume. De asemenea, sistemul actual și-a demonstrat ineficiența în cazul crizei bancare interne din 2014 – 2015, fiind total neputincios în ceea ce privește prevenirea și soluționarea acesteia", susține într-un studiu Dumitru Pântea cercetător la centrul Expert-Grup.

În opinia lui, în contextul transpunerii în legislația națională a Directivei Europene de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și stabilirea datei de 1 ianuarie 2018 ca termen de intrare în vigoare a instrumentului de recapitalizare internă (procedeul „bail-in”), se impune și modificarea legislației aferente Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB) din Moldova.

"Chiar dacă de la crearea sistemului bancar național deponenții nu au avut de suferit de pe urma lichidării unei instituții bancare, depozitele bancare oferind siguranță, sută la sută nu mai sunt sigure nici acestea, mai ales în contextul adoptării Legii privind redresarea și rezoluția băncilor. Aceasta "permite autorității de rezoluție să utilizeze, în ultimă instanță, și banii deponenților pentru a salva o bancă de la faliment".

Advertisement

Este necesară o majorare de circa 24 de ori a plafonului de garantare

"Pe deoparte nevoia asigurării reale a deponenților, pe de altă parte nevoia protecției băncilor de riscul sistemic impun practic mărirea treptată a plafonului maxim de garantare până la un nivel acceptabil. Totodată, această creștere implică și creșterea contribuțiilor individuale ale băncilor la Fond, ceea ce ar putea crea o presiune financiară în plus asupra bilanțurilor bancare. Chiar și așa, indicatorii agregați de profitabilitate din ultimii ani demonstrează că teoretic există anumite resurse pentru o creștere semnificativă", constată expertul..

De asemenea el susține că Fondul de garantare a depozitelor trebuie să dețină un rol mult mai important în prevenirea crizelor și menținerea stabilității financiare, având posibilitatea de a interveni în cadrul unei bănci înainte ca aceasta să fie declarată falimentară.

Dumitru Pântea formulează și un set de recomandări absolut necesare de implementat în cel mai apropiat timp:

• demararea procesului de armonizare a legislației naționale la prevederile Directivei 2014/49/UE;
• majorarea treptată a plafonului maxim de garantare a depozitelor până la valoarea de 24 salarii medii pe economie către anul 2020;
• extinderea schemei de protecție și asupra altor tipuri de depozite atât a persoanelor fizice, întreprinzători individuali sau persoane juridice;
• implementarea unei formule de calcul a contribuțiilor care să ia în calcul riscul generat de fiecare instituție bancară în parte;
• stabilirea unor clase de risc luând în calcul indicatorii reprezentativi ai activității bancare corelați cu realitățile economice prezente în țara noastră;
• acordarea unor instrumente legale de intervenție timpurie a Fondului în vederea prevenirii crizelor și menținerii stabilității financiare;
• asigurarea unei conlucrări eficiente între BNM și FGDSB în vederea reformării calitative și cât mai rapide a cadrului național de garantare a depozitelor bancare.

Mai puțin de un procent din totalul depozitelor din bănci sunt garantate

Raportul pentru anul 2015 al FGDSB relevă că pe parcursul anului 2015, numărul total al deponenților în sistemul bancar a înregistrat o scădere de 2,7%, în timp ce numărul deponenților depozitele cărora sunt garantate a înregistrat o creștere de 16.6%. Totodată, suma totală a depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 1,2%, însă valoarea depozitelor garantate ale acestora s-a micșorat cu 9,1%.

Potrivit raportului mijloacele Fondului disponibile la sfârșitul anului 2015 constituiau 261,6 milioane de lei, sau 10,6% din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar și mai puțin de 0,7% din totalul depozitelor din bănci.

Citiți și: Câte depozite din bănci sunt garantate? Mai puțin de un procent din valoarea lorOportunitati