Deputatul Vladimir Hotineanu scos basma curată de judecători

shadow
Joi, 12.01.2017 09:12   3222
Vladimir Hotineanu, deputat în Parlament și fost ministru al Sănătății, a cerut de la fosta Comisie Națională de Integritate suma de 100 000 de lei drept prejudiciu moral și pentru cheltuieli de judecată. Demnitarul a solicitat aceste despăgubiri după ce CNI a stabilit că el se face vinovat de incompatibilitate de funcții, iar cazul a ajuns la finalitate în decembrie 2016.

În luna martie 2015, CNI a adoptat un act prin care a constatat că Vladimir Hotineanu, președintele comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a admis o incompatibilitate de funcții deoarece concomitent activa și în funcția de șef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu”, cu retribuția muncii reieșind din 100 ore într-un an de studii.

Șef de comisie parlamentară, șef de catedră și redactor-șef 

Comisia și-a motivat decizia că un demnitar poate fi remunerat, în afară de funcția de bază, doar dacă acesta desfășoară activitate didactică, științifică sau de creație. Membrii CNI argumentau atunci însă că funcția de șef de catedră pe care o avea Hotineanu nu se include în activitate didactică. 

Comisia considera că, în cazul dat, calitatea (funcția) de șef al Catedrei Chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemițanu”, exercitată de către Vladimir Hotineanu, constituie funcție administrativă și nu are nimic în comun cu activitatea didactică practicată în calitate de profesor universitar, care este permisă prin lege și la care persoana vizată (declarantul) a atribuit-o”, este menționat în actul de constatare emis de CNI. 

Totodată, pe lângă funcția de deputat, Vladimir Hotineanu mai indică în declarațiile de avere pentru anul 2013 și 2014 că era redactor-șef al publicației periodice “Arta Medica”. Și aici CNI crede că este o incompatibilitate de funcții. „Comisia consideră că, în cazul dat, calitatea de redactor-șef al publicației “Arta Medica”, exercitată de către Vladimir Hotineanu, constituie funcție administrativă în cadrul organizației necomerciale și nu ține de domeniul activității științifice sau de creație premise prin lege, la care persoana vizată (declarantul) a atribuit-o”, a precizat CNI.

Actul CNI a provocat ”stare de stres, neliniște și disconfort psihologic”

Vladimir Hotineanu nu a fost de acord cu decizia membrilor CNI așa că a atacat-o în instanța de judecată, considerând că actul este ilegal. Acesta a afirmat că nu era remunerat pentru activitatea sa în calitate de șef la catedră, iar activitatea practicată în cadrul publicației ”Arta Medica” este o activitate de natură pur științifică, funcția fiind perfect compatibilă cu calitatea de deputat.

Advertisement

În instanța de fond, la Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău, deputatul a invocat că ”prin actul ilegal al CNI i-a fost cauzată o stare de stres, neliniște și disconfort psihologic”, iar această stare are un impact negativ și asupra familiei sale. Totodată, ”prin constatările eronate din actul enunțat este știrbită și reputația profesională, fiindu-i lezată demnitarea și onoarea”. În instanță, deputatul a solicitat anularea actului CNI și încasarea de la pârât a sumei de 100 000 de lei, cu titlu de prejudiciu moral și a cheltuielilor de judecată. 

În februarie 2016, Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău a respins acțiunea depusă de deputat, calificând solicitarea ca nefondată. 

Nici cu această decizie nu a fost de acord deputatul, așa că a atacat hotărârea primei instanțe la Curtea de Apel Chișinău, care în iunie 2016 casează hotărârea primei instanțe. Prin hotărârea CA Chișinău este anulat actul CNI, însă judecătorii de aici nu a fost de acord cu suma prejudiciului moral invocat de deputat, această acțiune fiind respinsă fiind calificată ca lipsită de temei.

În august 2016, CNI a devenit Autoritatea Națională de Integritate (ANI). De data aceasta, ANI a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, motivând că decizia instanței de apel este ilegală și neîntemeiată. În recursul său ANI spune că ”funcția de deputat, și în general, orice altă funcție de demnitate publică este incompatibilă nu doar cu funcția de șef de catedră, ci și cu orice altă funcție de conducere în învățământul superior (rector, prorector, decan, prodecan, șef aș serviciului de studii)”.

Hotineanu a fost scos basma curată, dar fără prejudiciu moral

Povestea deputatului Hotineanu a ajuns la finalitate în decembrie 2016, când CSJ a respins recursul înaintat de ANI și a menținut decizia Curții de Apel prin care este anulat actul CNI. Magistrații de la instanța superioară argumentează că Vladimir Hotineanu nu a fost remunerat nici când era în funcția de șef de catedră, dar nici în cea de redactor-șef la ”Arta-Medica”, constatând că ar fi deținut aceste funcții pe bază de voluntariat.

“Față de cele ce preced, instanța de recurs consideră că instanța de apel corect a concluzionat că Vladimir Hotineanu, în calitatea sa de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, activând în cadrul USMF „Nicolae Testemițeanu” și la Publicația periodică „Arta Medica” a desfășurat o veritabilă activitate didactică și științifică, fără careva remunerație și, prin urmare, temeinic și legal a anulat actul de constatare nr. 04/202 din 28 mai 2015, întocmit de către Comisia Națională de Integritate a RM”, seconstată în decizia CSJ.

În același timp constatările CSJ par a fi contrare ultimei declarații de avere a lui Hotineanu, unde acesta declară ca a beneficiat în 2015 de o remunerare de 93 723 lei pentru activitatea didactică, pe lângă salariul de deputat de 161 771 lei și pensia de 71 943 lei.

Deși a fost scos basma curată din povestea cu funcțiile, deputatul nu a primit și banii solicitați: CSJ a menținut decizia Curții de Apel prin care a respins solicitarea lui Hotineanu ca ANI să-i plătească o sută de mii de lei drept prejudiciu moral. 

Vladimir Hotineanu este în prezent deputat neafiliat, dar a intrat în Parlament pe listele Partidului Liberal Democrat, la alegerile din 2009, 2010 și din 2014. Între anii 2009 și 2011 a fost ministru al Sănătății. Hotineanu este academician, doctor habilitat în științe medicale și unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi din Republica Moldova.

* * *

Acest material este publicat în cadrul Proiectului „Investigative reporting for transparency in public finance management and government integrity (Jurnalismul de investigație pentru transparența în managementul finanțelor publice și integritatea guvernului), implementat de Mold-Street.com. Preluarea și diseminarea, integrală sau parțială, a acestui material se poate face în mod gratui și nu necesită acordul Mold-Street.com.

Elaborarea acestui material a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile din articol aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al SUA sau a Guvernului SUA.

 


Oportunitati