Ce se ascunde în spatele inițiativelor privind amnistia fiscală și legalizarea capitalului

shadow
Luni, 19.12.2016 17:37   1555
Un grup de organizații și experți susțin că rapiditatea cu care se promovează, dar și calitatea proiectelor de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală denotă că prin ele se urmăresc scopuri ascunse.

Republica Moldova riscă să se pomenească cu finanțările externe înghețate dacă guvernarea nu renunță la proiectele de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. În consecință aceste legi trebuie retrase, se arată într-o notă semnată de Centrul Expert-Grup, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și un grup de experți.

Controversata inițiativă a fost promovată și votată în prima lectură într-un regim suspect de operativ de coaliția de guvernare.

Moldova riscă să se transforme într-o spălătorie

„În esență, este vorba de o cvasiamnistie fiscală, pentru că se iartă penalitățile și amenzile, și în plus se face și o amnistie a capitalului. Nivelul amenzilor fiscale a crescut la nivel record în 2016, chiar înainte de această amnistie. Asta creează un motiv temeinic să intuim că unii agenți economici au știut de această amnistie fiscală. Instrumentul ales pentru lupta împotriva economiei tenebre este unul extrem de controversat și negativ pentru Republica Moldova", susține directorul executiv al Centrului analitic independent Expert-Grup, Adrian Lupușor.

El susține că există alte metode mult mai eficiente pentru a lupta cu economia tenebră și salariile în plic.

"Există un șir de riscuri care îl comportă, chiar și deputații au recunoscut acest fapt. Astfel, există riscul și mai mare de creștere a evaziunii fiscale pe termen lung. Un alt risc este cel al spălării banilor, pentru că persoanele care vor beneficia de amnistie nu vor putea fi verificate în urma declarării activelor. Este evident că funcționarii care au comis acte de corupție și au acumulat averi în mod ilicit vor putea beneficia de această prevedere de a legaliza capitalurile acumulate contra unei taxe modeste.

Advertisement

Astfel, vor beneficia acei funcționari corupți care s-au îmbogățit în urma actelor de corupție”, a comentat Adrian Lupușor.

Experții afirmă că prevederile acestei legi intră în contradicție și cu Acordul de Asociere cu UE, cu angajamentele asumate față de FMI, dar și cu anumite inițiative locale. 

„Avem un pas înainte și doi înapoi. Pe de o parte, avem un proiect de lege privind integritatea, dar acest efort este subminat cu acest proiect privind amnistia fiscală. Nu sunt stabilite mecanisme eficiente privind proveniența activelor, rezumându-se doar la declarația pe propria răspundere. Partenerii de dezvoltare trebuie să-și expună opinia lor și să îndemne Parlamentul să suspende orice examinare a acestor legi. Dacă se urmărește un obiectiv nobil, de reducere a economiei tenebre, atunci trebuie să fie asigurată transparența în acest proces”, susține expertul Iulian Groza, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene.

Potrivit experților, amnistia de capital propusă ar putea duce la legalizarea actelor precedente de corupție și perpetuarea în funcție a funcționarilor corupți, fapt ce vine în contradicție cu obiectivele luptei împotriva corupției (în special, a corupției mari), prin faptul că instituțiile de resort nu vor putea verifica proveniența activelor declarate. Aceasta compromite întreaga reformă a sistemului de verificare și asigurare a integrității.

Principalele riscuri

Printre principalele riscuri ale aprobării acestei legi se numără: riscul de creștere și mai puternică a evaziunii fiscale, prin creșterea beneficiilor evaziunii, scăderea costurilor evaziunii și probabilității de depistare, deoarece beneficiarii amnistiei de capital nu vor putea fi investigați. Riscul de creștere a corupției și spălării de bani prin interdicția de a verifica proveniența activelor declarate, riscul de imagine pentru sectorul bancar, deja șifonat după fraudele bancare și a cazurilor de spălări de bani de proporții și cu rezonanță internațională, dar și riscul înrăutățirii relațiilor cu partenerii de dezvoltare, prin subminarea principiilor statului de drept, a eforturilor de asigurare a integrității în sectorul public și reformare a sistemului bancar – condiționalități-cheie ale suportului bugetar al principalilor parteneri de dezvoltare.

În acest context, experții propun retragerea proiectelor de lege nr. 451 și 452 și demararea unei reforme complexe cu scopul diminuării economiei informale. Potrivit experților, aceasta trebuie să vizeze acțiuni mult mai fundamentale și eficiente decât amnistia propusă, printre care și:

• Dezvoltarea sistemului de plăți electronice și descurajarea utilizării numerarului;
• Eficientizarea în continuare a administrării fiscale și elaborarea unui nou Cod Fiscal, în corespundere cu bunele practici internaționale;
• Majorarea amenzilor, dar și capacitatea autorităților de a depista cazurile de evaziune fiscală, ocupare sau remunerare informală; eventual, extinderea penalităților pentru ocupare informală și asupra angajaților.
• Revizuirea cotelor de impozitare în vederea unor eventuale ajustări pentru a stimula conformarea fiscală și a minimiza beneficiile evaziunii fiscale;
• Sporirea nivelului de informare și conștientizare a populației privind riscurile evaziunii fiscale și ocupării informale;
• Sporirea eficienței, durabilității și transparenței sistemului de pensionare;
• Creșterea transparenței privind procesul de emitere a documentelor permisive pentru companii, precum și diminuarea discreției funcționarilor publici în acest sens;
• Reformarea mecanismelor de exercitare a controalelor de stat, prin diminuarea numărului acestora în paralel cu sporirea eficienței și țintirii acestora;
• Alte acțiuni relevante, în conformitate cu bunele practici internaționale în acest domeniu. Oportunitati