O instituție de stat cu peste 230 de angajați, cheltuie circa 35 de milioane lei pe an

shadow
Vineri, 02.12.2016 04:40   5282
În ultimii ani cota cheltuielilor Cancelariei de Stat în bugetul de stat s-a menținut la nivelul de 0,9%-1,2%. În mare măsură, aceste cheltuieli revin instituțiilor din subordine, se arată într-o analiză realizată de Expert-Grup.

În Republica Moldova, Cancelaria de Stat este autoritatea publică care are rolul de „Centru al Guvernului” în organizarea activității Executivului. 

Conform cadrului normativ, aceasta stabilește cadrul general pentru definirea priorităților Guvernului, asigură suportul metodologic și organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor și al altor autorități administrative centrale, monitorizează implementarea Programului de guvernare, prezintă materiale analitice și informaționale, pregătește proiectele de hotărâri, ordonanțe și dispoziții, precum și verifică executarea hotărârilor, se arată într-o analiză a centrului Expert-Grup. 

Cheltuielile acestui centru cu toate cele 17 organizații, instituții și întreprinderi de stat, au crescut semnificativ și au urcat la circa 300 de milioane lei în 2015, dublu față de anul 2008. 

"În ultimii ani, ponderea cheltuielilor Cancelariei de Stat în bugetul de stat s-a menținut la nivelul de 0,9% - 1,2%.

Advertisement

În mare măsură, aceste cheltuieli revin instituțiilor din subordine, care realizează activități de suport sau prestează servicii Guvernului și, de obicei, sunt externalizate în țările OCDE. În același timp, ponderea cheltuielilor Aparatului central al Cancelariei de Stat - deținător al funcțiilor de bază ale „Centrului Guvernului”, în bugetul de stat este de 0,12%, cifră care depășește media de 0,05% caracteristică pentru țările OCDE, motivul fiind existența unor subdiviziuni din subordine care realizează funcții improprii „Centrului Guvernului”", se arată în analiza Expert-Grup.

Potrivit autorilor numărul angajaților Cancelariei de Stat s-a majorat și octombrie 2016 constiuia 239 de unități de personal, iar bugetul administrat se ridica în 2015 la circa 35 de milioane lei.

Din structurile subordonate Cancelariei cele mai mari cheltuieli, revin Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), circa 92 de milioane lei în 2015, dublu față de anul 2014 și triplu față de anul 2013.

Ion Gumene, director de program „Politici publice și reforma administrație publice", susține că recenta modificare a structurii Cancelariei de Stat și a efectivului-limită, cu scopul consolidării funcțiilor de coordonare a politicilor publice la nivel general și a politicilor orizontale, de conformitate juridică și management al documentelor și de suport administrativ pentru activitatea guvernului este un prim pas pentru a spori rolul de „Centru al Guvernului” al Cancelariei de Stat.

Totuși, pentru raționalizarea și eficientizarea activității, concentrarea asupra funcțiilor de bază și optimizarea cheltuielilor publice gestionate, sunt necesare măsuri fundamentale de reformă instituțională care să includă și instituțiile din subordinea Cancelariei de Stat.

În ceea ce privește activitatea celor 8 întreprinderi aflate în gestiunea Cancelariei de Stat, autorul studiului atenționează asupra performanțelor reduse ale acestora, dar și a lipsei de investiții în procesul de producere, fapt ce duce la erodarea capacității și a competitivității acestora pe piață.Oportunitati