Păzea! Casele de vacanță vor fi taxate împreună cu locuințele

shadow
Marţi, 19.07.2016 05:48   3177
Pe 1 iulie 2016, au intrat în vigoare modificările în legislație prin care s-a introdus impozitul pe avere. Fiscul a venit cu unele precizări referitor la aplicarea acestuia.

De la 1 iulie 2016, au intrat în vigoare o serie de modificări ale legislație, inclusiv la Codul Fiscal, care ar putea afecta mai mulți locuitori-proprietari de așa-zise dacha sau vile, amplasate în special în suburbiile municipiilor Chișinău și Bălți.

Astfel, cu punere în aplicare de la 1 ianuarie 2016, apare în legislația fiscală un nou titlu –Titlul VI1 – Impozitul pe avere, care este un impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă și căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în prezentul titlu, anunță Fiscul.

Căsuțele de vacanță, taxate ca locuințe

Potrivit autorității fiscale subiecți ai impunerii sunt:
- persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova;
- în cazul în care bunurile imobiliare reglementate de titlul dat se află în proprietate (în folosință) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine;
- în cazul în care bunurile imobiliare reglementate de titlul respectiv se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari).

Advertisement

În acest caz, toți, proprietarii (coproprietarii) poartă răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Fiscul precizează că obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror totalitate întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane de lei și mai mult;
b) suprafața totală constituie 120 metri pătrați și mai mult.

În cazul în care averea este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, baza impozabilă constituie diferența pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar și suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.

Totodată instituția precizează nu constituie obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părți, aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depășește 1,5 milioane de lei și suprafața nu depășește 120 metri pătrați.

Impozit de 0,8% din valoarea imobilului

Cota impozitului reprezintă 0,8% din baza impozabilă, iar perioada fiscală este anul calendaristic.

Calcularea impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de până la 10 decembrie pentru situația existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune. Achitarea impozitului pe avere se efectuează la bugetul de stat în termen de până la 25 decembrie a anului de gestiune. 

Impozitul funciar nu va fi majorat. Parlamentul a adoptat politica bugetar-fiscală pentru anul 2016Oportunitati