De ce a dispărut un miliard din averea Ministerului Economiei: Topul celor mai bogate instituții publice

shadow
Vineri, 15.07.2016 07:50   3802
În ultimii 3-4 ani patrimoniul deținut și gestionat de autoritățile publice centrale și locale a crescut cu circa 40% ca valoare și a ajuns la circa 88 de miliarde de lei, arată date oficiale

Guvernul și alte autorități publice centrale și locale gestionează în continuare o avere impunătoare ca mărime, dar și ca valoare.

Datele Agenției Proprietății Publice (APP), instituție responsabilă de promovarea politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, relevă că la începutul acestui an valoarea patrimoniului public se ridica la 88,2 miliarde de lei.

Din acestă sumă, circa 45,28 miliarde de lei era valoarea patrimoniului public gestionat de autoritățile publice centrale (APC), iar 42,92 miliarde de lei constituia valoarea patrimoniului public administrat de autoritățile publice locale (APL). 

De ce crește valoarea patrimoniului public

Potrivit rapoartelor APP din 2010 și până în 2016 valoarea patrimoniului public a crescut cu circa 40% de la 63,5 miliarde de lei, la peste 88,2 miliarde lei.

Această creștere se datorează investițiilor făcute de autorități în reconstrucția și utiliarea diferitor active, dar în special este rezultatul reevaluării patrimoniului public. De exemplu, în anul 2010, valoarea patrimoniului public aflat în gestiunea instituțiilor și companiilor subordonate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) se ridica la 6,25 miliarde de lei, apoi la începutul anului 2016, constituia 8,88 miliarde de lei.

Doar în anul 2015 valoarea patrimoniului public administrat de MTID s-a majorat cu peste 10%, sau cu circa 840 de milioane de lei.

Majorarea semnificativă este explicată prin luarea "la evidența contabilă a valorii lucrărilor de reparație capitală a drumurilor din mijloacele fondului rutier, bugetului de stat și investiții străine".

Miliardul de la Economie și medaliile lui Timofti

În schimb valoarea patrimoniului public aflat în gestiunea instituțiilor și companiilor subordonate Ministerului Economiei s-a diminuat abrupt de la 8,18 miliarde lei în 2011 la 5,96 miliarde de lei în anul 2016. 

Doar în anul 2015 valoarea patrimoniului public al Ministerului Economiei s-a diminuat cu peste un miliard de lei. 

Natalia Vrabie, șefa Direcției evidența patrimoniului public din cadrul APP a explicat această diminuare prin rezultatele financiare înregistrate de unele întreprinderi.

"Această diminuare se datorează în special faptului că în anul 2015 societatea Moldovagaz a înregistrat pierderi de peste trei miliarde de lei, iar întreprinderea de stat Moldelectrica de circa jumătate de miliard de lei", a precizat Natalia Vrabie.

Advertisement

În cazul altor instituții explicațiile APP sunt destul de curioase. E cazul Aparatului Președintelui, unde s-a atestat o diminuare de două ori a patrimoniului: de la 13,66 milioane lei la 6,4 milioane lei.

"Micșorarea semnificativă a valorii patrimoniului gestionat de Aparatul Președintelui este cauzată de decontarea distincțiilor de stat oferite", susține APP.

Astfel aflăm că Președintele Nicolae Timofti a dat anul trecut medalii și ordine de circa 7 milioane de lei. Comparativ cu miliardul dispărut din evidențele Ministerului Economiei, este totuși o nimica toată.

Sursa: presedinte.md

În același timp majorarea cu 69 de milioane de lei (+45%) a valorii patrimoniului public, față de anul precedent, la Secretariatul Parlamentului este explicată prin "trecerea valorii obiectelor de mică valoare la valoarea mijloacelor fixe și de reevaluarea bunurilor imobile".

În cazul Băncii Naționale a Moldovei s-a atestat o creștere de aproape trei ori: de la 21,9 milioane de lei la 61,7 milioane lei și s-a datorat "procurării unor mijloace fixe".

La Primăria Chișinău e de 10 ori mai mare decât la Guvern

Datele APP relevă că cea mai bogată instituție publică este Primăria Chișinău, valoarea activelor fiind estimată la 13,27 miliarde de lei, în creștere cu 630 de milioane de lei față de anul trecut și cu 2,5 miliarde de lei mai mult decât era în anul 2010.

În cadrul Primăriei Chișinău cea mai bogată instituție este Direcția generală locativ-comunală și amenajare care gestionează un spațiu de 5,34 milioane de metri pătrați, estimat la valoarea de 5,56 miliarde de lei. Altfel spus un metru pătrat este estimat la ceva mai mult de o mie de lei. 

Deși pare mică valoarea metrului pătrat de la Primăria Chișinău este de 10 ori mai mare decât la Guvern.

Astfel Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului gestionează în prezent un spațiu de 5,4 milioane de lei, estimat la doar 544 milioane de lei.

Natalia Vrabie, șefa Direcției evidența patrimoniului public din cadrul APP susține că nu este nimic grav și că în cazul unei eventuale scoateri la privatizare, mai întâi se face o evaluare independentă a activelor și doar după aceasta ele sunt comercializate.

Ambasade estimate la câteva milioane lei

De altfel foarte multe active incluse în registrul patrimoniului public au o valoare foarte mică. De exemplu multe din Ambasadele Republicii Moldova au o valoare de câteva milioane de lei. De exemplu Ambasada de la București este evaluată la doar 2,25 milioane de lei, iar ce de la Moscova de 8,26 milioane de lei. 

Un top elaborat de Mold-Street mai arată că printre autoritățile cu cel mai mare patrimoniu se numără Agenția Proprietății Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Primăria municipiului Bălți, Consiliul raional Hîncești și Ministerul Afacerilor Interne.

Sursa: Mold-Street în baza datelor Agenției Proprietății Publice

Citiți și: Cea mai mare tranzacție la Bursă cu activele statului din ultimii 7 ani

Citiți și: Cu miliardul furat ar putea fi cumpărate companiile statului! De ce noua guvernare nu este interesată într­un program cu FMI

* * *
Acest articol a fost finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile din articol aparțin autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA. 

   Oportunitati