Parlamentul a votat liberalizarea pieței valutare

shadow
Luni, 16.05.2016 05:50   3030
Parlamentul a adoptat în lectura finală, un proiect de lege ce prevede modificarea legislației în vederea liberalizării operațiunilor de pe piața valutară. Discuții aprinse au provocat prevederile ce vizează dreptul BNM de a limita retragerile de valută de pe conturi în cazul unor crize financiare.

Deputații au votat pe 13 mai, în lectura a doua, finală amendamentele la Legea privind reglementarea valutară, care ar corespunde cerințelor Acordurilor de Liber Schimb cu Uniunea Europeană.

Liberalizare valutară

Documentul prevede liberalizarea unor operațiuni valutare care în prezent sunt supuse autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și extinderea categoriilor de credite/împrumuturi externe asupra cărora va fi aplicat regimul de notificare la BNM.

Astfel se prevede liberalizarea totală a operațiunilor cu instrumente financiare străine efectuate de către băncile licențiate și entitățile a căror activitate este reglementată și supravegheată de Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF), cum ar fi societățile de asigurări, societățile de investiții, organizațiile de microfinanțare ș.a.

De asemenea, este prevăzută liberalizarea acordării de către băncile licențiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenților, stocul cărora la începutul acestui an a constituit mai puțin de 1% din totalul creditelor acordate, susține BNM.

În plus este prevăzut dreptul băncilor (rezidente și nerezidente) de a introduce în/scoate din Moldova, fără autorizarea BNM, numerar în monedă națională în sumă ce nu depășește 100.000 lei moldovenești, precum și dreptul băncilor nerezidente de a introduce în/scoate din Moldova, fără autorizarea BNM, numerar în valută străină (în prezent operațiunile nominalizate necesită autorizarea BNM).

Advertisement

La fel s-a stabilit introducerea unor prevederi în legătură cu apariția pe piața financiară a prestatorilor de servicii de plată nebancari, optimizarea utilizării numerarului la efectuarea operațiunilor valutare, efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar, amendarea listei măsurilor de salvgardare, concretizarea condițiilor de licențiere și de activitate a unităților de schimb valutar, stabilirea termenului de valabilitate nelimitat pentru licența casei de schimb valutar și cea a hotelului, concretizări referitoare la controlul valutar asupra activității unităților de schimb valutar și aplicarea sancțiunilor față de acestea.

În caz de criză financiară, valuta ar pute afi blocată pe conturi

Unul dintre aspectele care a provocat discuții aprinse în rândul deputaților vizează dreptul Băncii Naționale de a interzice sau limita retragerile de valută de pe conturile deținute la bănci în cazul unei crizei financiare sistemice. Potrivit fostului prim-viceguvernator al BNM Marin Moloșag, această măsură a fost recomandată de Fondul Monetar Internațional încă în anul 2011.

Expremierul Iurie Leancă, în prezent deputat, a declarat că în legislația națională nu există o interpretare a noțiunii de criză financiară sistemică și a propus excluderea din lege a prevederii care permite BNM să interzică sau să limiteze operațiunile de retragere a valutei de pe conturi în astfel de situații.

În opinia lui Leancă acest instrument restrictiv, ar putea fi privit drept un abuz din partea BNM, iar statul trebuie să garanteze deponenților dreptul la retragerea banilor de pe conturile în valută și să nu transpună pe umerii lor responsabilitatea pentru problemele apărute.

Pe de altă parte, deputatul neafiliat, George Mocanu, a susținut că modificările legislative au fost efectuate în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu UE și în plus țara noastră traversează o perioadă de instabilitate în sectorul financiar-bancar, iar legea respectivă vine să aducă o claritate și să ofere BNM instrumentele necesare pentru intervenție.

Ștefan Creangă, șeful Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe a subliniat că instrumentul propus de BNM este foarte important și necesar, pentru a preveni situația de genul celei care s-a produs în Grecia și în alte țări, care s-au confruntat cu o criză financiară de sistem.

Documentul aprobat în lectură finală de către deputați mai prevede majorarea cerințelor privind capitalul social al caselor private de schimb valutar. Un alt amendament prevede că clienții vor putea întoarce valuta schimbată la casele de schimb valutar în decurs de 30 de minute de la efectuarea tranzacției.

Proiectul de lege prevede dreptul caselor de schimb de a efectua operațiuni de schimb valutar și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.Oportunitati