O precizare de la Fisc: Controalele vor continua

shadow
Miercuri, 17.02.2016 07:25   2120
Inspectoratul Fiscal anunță că până la intrarea în vigoare a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, nu vor fi sistate toate controalele la agenții economici

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a venit cu o serie de precizări la Ordinul ministrului Finanțelor, din 2 februarie 2016, privind sistarea controalelor la fața locului efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat

Astfel Fiscul anunță că "până la intrarea în vigoare a Legii privind moratoriul asupra controlului de stat, se sistează inițierea controalelor la fața locului prin toate metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal, inclusiv instituirea posturilor fiscale".

Totodată instituția precizează că prevederile Ordinului nu se aplică asupra controlului fiscal dacă:

- Este efectuat la oficiul organului fiscal (denumit controlul fiscal cameral);
- Este efectuat la cererea persoanelor fizice și juridice;
- Este efectuat în baza deciziei organelor abilitate cu drept de retragere/suspendare a licenței, aprobate prin hotărârea instanței judecătorești;
- Este inițiat în baza hotărârii instanței de judecată;
- În cadrul procesului penal conform ordonanțelor organelor de drept;
- În cadrul colaborării cu autoritățile din alte state în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și activează în cadrul organizațiilor internaționale de specialitate al căror membru este;
- Verificarea prin contrapunere, în cadrul controalelor enumerate mai sus.

Advertisement

De asemenea administrația fiscală menționează că "prin derogare la cele expuse mai sus și pentru asigurarea acumulării veniturilor la bugetul public național, Serviciul Fiscal de Stat va exercita atribuțiile prevăzute la art. 133 din Codul fiscal și va întreprinde toate măsurile pentru asigurarea stingerii obligațiilor fiscale, inclusiv efectuarea executării silite a obligațiilor fiscale".

De notat că acest articol se referă la atribuțiile organului fiscal și potrivit lui angajații Serviciului Fiscal de Stat pot sigila mașinile de casă și de control ale contribuabililor; efectua verificarea softurilor instalate în mașinile de casă și de control ridicate de la contribuabili; efectua controale fiscale; asigură administrarea fiscală a marilor contribuabili; organizează și efectuează, după caz, executarea silită a obligațiilor fiscale etc.

Aminitim că pe 27 ianuarie, premierul Pavel Filip a instituit moratoriu pe un termen de trei luni a controalelor efectuate de Fisc, Vamă și alte structuri la agenții economici care activează în Republica Moldova.

Inițiativa a fost argumentată prin abuzurile admise de organele de control, numărul excesiv al acestora și anumite suspiciuni care planează auspra integrității agenților publici împuterniciți cu atribuții de control.

„Este vorba de controalele abuzive. Din 100 dosare intentate, pe masa judecătorilor ajung doar 5%. Cei din mediul de afaceri sunt hărțuiți de toate controalele”, a declarat premierul Filip.Oportunitati