Sute de milioane de lei acumulate în Fondul Rutier nu sunt utilizate la reparația drumurilor

shadow
Marţi, 16.02.2016 08:09   1375
Ministerul Transporturilor anunță că va modifica metodologia de repartizare a banilor acumulați în Fondul Rutier, astfel încât acesta și fie descentralizat și mijloacele lui să fie utilizate strict pentru necesitățile pentru care este prevăzut.

Din cauza crizei economice provocate de dispariția miliardului din cele trei bănci a avut de suferit și Fondul Rutier, Guvernul fiind nevoit să reducă alocațiile cu 485 milioane lei, bani care erau prevăzuți pentru lucrări de reabilitare și întreținere a drumurilor.

"Consecințele acestei reduceri le-am simțit cu toții pentru că ea a afectat în primul rând infrastructura drumurilor și calitatea întreținerii. Noi am venit cu o viziune clară în susținerea dumneavoastră. Vrem să schimbăm metodologia de repartizare a mijloacelor Fondului rutier, astfel încât primarii să nu fie nevoiți să se milogească în fața actorilor politici pentru a obține finanțarea, care în conformitatea cu metodologia propusă de MTID, li se cuvine pe bună dreptate”, a declarat Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor.

Surpriză fiscală de la noul Guvern: O nouă taxă pentru automobiliști

Pentru a preveni repetarea acestei situații Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) propune revizuirea legislației și a inițiat discuții cu autoritățile publice locale, în cadrul căreia a prezentat Propunerile de modificare a Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 și propunerea de Politică publică de eficientizare a întreținerii drumurilor locale, care a fost elaborată în conformitate cu Strategia națională de descentralizare.

50% din taxa pe autovehicul să rămâna la primării

Astfel Ministerul propune repartizarea a 50% din taxele pentru folosirea drumului de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova către Autoritățile publice locale de nivelul I și repartizarea mijloacelor financiare din Fondul rutier către Autoritățile publice locale de nivelul II, calculate pe km convențional de rețea, ceea ce reprezintă o alternativă mai bună de repartizare a taxei rutiere în contextul Strategiei naționale de descentralizare. 

„Propunerea noastră este coordonată cu finanțatorii externi, care recomandă ca Fondul Rutier și fie descentralizat și mijloacele lui să fie utilizate strict pentru necesitățile pentru care este prevăzut.

Advertisement

Cuantumul Fondului rutier este stabilit în Strategia de transport și Logistică și în Acordurile de reabilitare a infrastructurii naționale, semnate de Republica Moldova și instituțiile financiare internaționale. Nerespectarea acestor angajamente poate atrage după sine sistarea finanțării reabilitării infrastructurii rutiere”, a subliniat Iurie Chirinciuc.

De notat că politica bugetar-fiscală prevede că în anul 2016 se instituie un nou impozit - pe autovehicule, care se achită de către subiectul impunerii în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie a anului curent.

Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului până la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15%. Persoanele juridice și persoanele fizice care dobândesc autovehicule după 30 iunie a perioadei fiscale respective achită impozitul pe autovehicule nu mai târziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Proiectul prevede că impozitul pe autovehicule se achită la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale după locul (adresa) înmatriculării autovehiculului: în cazul persoanelor fizice – după adresa de domiciliu, în cazul persoanelor juridice – după adresa juridică, în cazul filialelor, reprezentanțelor – conform sediului filialei, reprezentanței.

Ca urmare a acestei inovații autoritățile publice locale de nivelul I urmează să primească 346,1 milioane lei, care urmează a fi distribuiți după numărul de vehicule înmatriculate în localități, ceea ce va duce la o inechitate în repartizare fondurilor, susține ministrul Transporturilor.

Cine pierde și cine câștigă

„Spre exemplu, primăria orașului Anenii Noi, ar urma să beneficieze de 1.59 milioane lei la o mie de locuitori, în timp ce primăria orașului Telenești - doar 246.000, iar satul Codrul Nou – doar 20.000 lei. Asta în condițiile în care pentru întreținerea unui kilometru de drum în varianta albă este nevoie de circa 400.000 de lei”, a specificat Chirinciuc.

„Dacă este să acceptăm propunerile de Politică bugetar-fiscală pentru 2016 cu referire la impozitul pe autovehicul, trebuie să menționăm că APL de nivelul 2 nu va primi nici un leu. Dacă până acum APL de nivel de 1 avea competențe, dar nu va avea mijloace, acum APL 2 va avea competențe, dar nu și mijloace financiare”, a mai adăugat ministrul Transporturilor.

Propunerea MTID privind eficientizarea drumurilor locale presupune, la modul practic, următoarele: 50% (350 milioane lei) din taxa pentru întreținerea drumurilor (700 milioane lei preconizate a fi colectate în 2016) să fie repartizată APL-urilor de nivelul I, iar celelalte 50% să rămâna în Fondului Rutier, care ar trebui să dispună de 1.650 milioane lei (în conformitate cu Strategia de Transport și logistică),

Din suma totală, 1.198 milioane lei ar urma să fie gestionați de MTID pentru reparația și întreținerea a 7.568 kilometri convenționali de drumuri publice naționale, iar celelalte 452 de milioane de lei – să fie repartizate APL-urilor de nivelul doi pentru întreținerea și reparația a 2.854 de kilometri de drumuri locale, ținând cont de faptul că pentru întreținerea unui kilometru de drum convențional în 2016 vor fi alocați 151.100 lei.

Ministerul susține că o bună parte din reprezentanții APL au susținut propunerile MTID remarcând că acestea oferă APL-urilor mai multă putere de decizie cu privire la drumurile de nivel local, dar și anumite mijloace financiare care vor putea fi utilizate ca și coparticipare în asimilarea fondurilor europene destinate reabilitării infrastructurii și dezvoltării regionale. 

Avem destule șosele? Guvernul a tăiat la rectificare 485 de milioane din bugetul pentru reabilitarea drumurilorOportunitati