Câte organe de control sunt în Moldova și care din ele vor putea continua verificările

shadow
Miercuri, 03.02.2016 06:29   6034
Premierul Pavel Filip, a solicitat instituirea unui moratoriu la controale de stat asupra agenților economic, ca urmare a abuzurilor admise de organele de control, numărul excesiv al acestora etc.

Pe 27 ianuarie, premierul Pavel Filip, a solicitat instituirea unui moratoriu pentru o perioadă de trei luni la controale de stat asupra agenților economici.

Inițiativa a fost argumentată prin abuzurile admise de organele de control, numărul excesiv al acestora și anumite suspiciuni care planează auspra integrității agenților publici împuterniciți cu atribuții de control.

„Este vorba de controalele abuzive. Din 100 dosare intentate, pe masa judecătorilor ajung doar 5%. Cei din mediul de afaceri sunt hărțuiți de toate controalele”, a declarat premierul Filip.

Peste o zi ministrul Economiei, Octavian Calmîc a semnat un Ordin privind instituirea moratoriului pentru o perioadă de trei luni "asupra controalelor de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectivelor Industriale Periculoase și Inspectoratul Energetic de Stat”.

Pe 28 ianuarie în cadrul unei ședințe a Inspectoratului General de Poliție a fost suspendat din funcție șeful Direcției Fraude Economice al Inspectoratului National de Investigații, iar angajații poliției au fost atenționați asupra neadmiterii sub nici o formă a controalelor nejustificate, fie a intimidărilor agenților economici.

Moratoriu pentru șase luni

Peste doar o zi, Ministerul Justiției a elaborat și prezentat spre discuții proiectul Legii privind moratoriul asupra controalelor de stat, care chiar în primul articol prevede că moratoriul va fi pe o perioadă de șase luni.

Potrivit notei informative anexate la proiect, moratoriul se instituie "asupra oricărui control exercitat de organele statului pentru o perioadă de 6 luni, reglementat prin orice act normativ”.

Advertisement

Proiectul prevede introducerea moratoriului "asupra controlului de stat, planificat sau inopinat, inclusiv fiscal, financiar, vamal, privind calitatea produselor/serviciilor, sănătatea publică, privind respectarea normelor de protecție a muncii” etc. 

BNM va putea efectua controale

Prin proiectul legii nu se suspendă controlul documentar, moratoriul fiind doar la controalelor fizice (la fața locului), efectuate la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care
desfășoară activitate de întreprinzător, deoarece acest tip de control, în cele mai dese cazuri, duce la sistarea completă sau temporară a activității agenților economici, cauzînd pierderi de ordin financiar și impiedimente în onorarea obligațiilor față de terți. 

De asemenea, legea nu afectează controalele ce urmează a fi efectuate în cadrul procedurii penale, cele realizate Banca Națională a Moldovei (BNM), controalele inițiate la cererea persoanelor fizice și juridice care solicită eliberarea sau prelungirea documentelor permisive, precum și cele inițiate la cererea consumatorilor de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii privind protecția consumatorilor.

Potrivit autorilor în contextul „fraudelor bancare” care constituie o problemă actuală, "este riscantă și chiar periculoasă lăsarea fără supraveghere a sistemului bancar, motiv pentru care controalele efectuate de BNM vor continua".

Pentru cazuri excepționale Ministerul Economiei va fi împuternicit cu atribuții de verificare a necesității efectuării controlului din perspectiva existenței unui pericol pentru viața, sănătatea, ordinea publică, securitatea economică și mediu.

În același timp se prevede că încălcarea acestei legi se va sancționa cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

34 de organe

Potrivit Legii cu privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în prezent în Republica Moldova există 34 de organe de control, inclusiv Fiscul, Vama, dar și Agenția Turismului. Numărul acestora s-a redus din 2012 cu 28 de autorități.

În același timp din această listă lipsesc structurile poliției. 

Totodată din 2014 27 de organe de control din Republica Moldova, urmau să utilizeze pagina electronică www.controale.gov.md - pentru raportarea controalelor efectuate, acțiune care ar fi urmat să ducă la "scăderea presiunii verificărilor la care sunt supuși agenții economici", să le permită acestora să se concentreze pe dezvoltarea afacerii, dar și să prevenă corupția în cadrul organelor de stat abilitate cu funcții de control.

În prezent însă doar 18 autorități de control au afișate graficile de control pe această pagină. 

Numărul total de controale planificate este în descreștere în ultimii ani. În primul trimestru al 2016 au fost înregistrate 9.550 de controale planificate, în scădere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oportunitati