Magistrat, implicat în cazul Laundromat, promovat la Curtea de Apel Comrat

shadow
Marţi, 06.10.2015 04:32   2975
Consiliul Superior al Magistraturii va examina candidatura lui Serghei Gubenco pentru funcția de judecător al Curții de Apel Comrat, în pofida faptului că președintele țării a respins de două ori candidatura lui în legătură cu suspiciunile privind integritatea.

Serghei Gubenco, unul dintre magistrații ce au emis decizii în scandalosul dosar "Laundromat" de spălare a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia, este în continuare promovat la funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Astfel în ședința din 6 octombrie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează a fi prezentată informația Președintelui Republicii Moldova referitoare la respingerea candidaturii lui Serghei Gubenco, pentru numire în funcție de judecător la Curtea de Apel Comrat. Totodată va fi prezentată și cererea judecătorului Serghei Gubenco, privind propunerea repetată de numire în funcție de judecător la Curtea de Apel Comrat.

A treia oară în aceeași apă

Este pentru a treia oară când candidatura lui Serghei Gubenco va fi examinată de CSM pentru promovarea în funcția de judecător al Curții de Apel din Comrat. Aceasta după ce președintele Nicolae Timofti a respins în decembrie 2014 și apoi în aprilie 2015 candidatura lui Serghei Gubenco, cerând CSM-ului să-l verifice suplimentar prin "prisma integrității și compatibilității cu interesele funcției publice".

Totodată președintele invoca drept argument date ce se conțin într-o notă a Serviciului de Informații și Securitate, care constata "existența unor elemente ce generează suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunțate de către aceștia”.

Nu cunoaștem care vor fi argumentele noi ale președintelui pentru a respinge candidatura lui Gubenco, dar dacă CSM îl va promova, Nicolae Timofti nu va mai putea să o respingă. Nu îi permite legea.

În același timp există suficiente dubii în privința calității hotărârilor pronunțate de către Gubenco.

Una dintre acestea este pe cazul falimentului întreprinderii Burlacu-Vin SA, o vinărie care se află în procedură de insolvabilitate și care are datorii de zeci de milioane față de trei bănci (Unibank, Fincombank și Victoriabank), buget, dar și față de angajați.

Advertisement

Acum însă aceștia ar putea să nu își primească banii, pentru că în cadrul ședinței din 26 iunie 2015, Curtea de Apel Comrat a validat integral doar creanțele de 20 de milioane de lei ale firmei „Casa-Universal” SRL din Comrat, care a ajuns creditor chirografar de rangul cinci și respectiv cu drept de vot în cadrul adunărilor creditorilor. În același timp restul creditorilor importanți au fost lăsați cu creanțe nevalidate.

Decizie adoptată în baza unor copii

Drept argument pentru o astfel de decizie a fost folosită Ordonanța judecătorească № 2p-96/2013 emisă cu grave încălcări ale legislației pe 23 decembrie 2013, de către magistratul Serghei Gubenco. Acesta în baza unei cereri depuse de firma Casa-Universal a decis atunci că Burlacu-Vin are de rambursat o datorie de 20 de milioane lei, în baza unui acord de credit care ar fi fost semnat pe 15 ianuarie 2013.

În urma unei solicitări depuse la instanță, Dorin Rusu, administratorul Burlacu-Vin, în proces de insolvabilitate, a reușit să se familiarizeze cu materialele dosarului, dar așa și nu a obținut copia autentificată a acestui dosar. Din materialele disponibile rezultă însă o serie de încălcări ale legislației.

Astfel toate înscrisurilor anexate la cererea de eliberare a ordonanței, cu excepția ordinului de plată a taxei de stat, reprezintă niște copii simple, autenticitatea cărora nu este certificată, fapt ce vine în contradicție cu prevederile art. 138 alin. (4) Codul de Procedură Civilă: „Înscrisul se depune în original sau în copie autentificată în modul stabilit de lege, indicîndu-se locul de aflare a originalului”.

Totodată instanța, adică judecătorul Serghei Gubenco nu a verifcat împuternicirile persoanelor care au semnat cererea privind eliberarea ordonanței judecătorești, contractul de credit dintre cele două companii, din care reiese apariția datoriei, precum și celelalte acte anexate.

În plus la materialele dosarului nu se regăsește nici o procură, act de constituire sau Extras din registrul persoanelor juridice ce ar confirma împuternicirile persoanelor semnatare ale contractului - Serghei Cîssa de la Casa-Universal și Serghei Stoianoglo de la Burlacu-Vin. În acest sens, art. 170 alin. (1) lit.e) CPC prevede: „Judecătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă: cererea nu este semnată ori este semnată de o persoană neîmputernicită de a o semna ori este semnată fără a se indica funcția semnatarului”.

Mai mult decât atât judecătorul Serghei Gubenco, căruia Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor (CEPJ) i-a dat în anul 2014 calificativul "foarte bine" la examinarea dosarului depus la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Comrat, nu a stabilit nici veridicitatea datelor indicate în cerere de creditorul Casa-Universal.

În materialele prezentate instanței nu este anexat însuși actul care face dovada apariției datoriei în sumă de 20 milioane de lei față de creditor, adică acordul de credit.

Stoianoglo: și debitor și creditor

La dosar este anexat doar un act de verificare a datoriilor, și unde este indicat că datoria Burlacu-Vin față de Casa-Universal în sumă de 20 de milioane de lei a apărut în rezultatul unui contract de cesiune din trei ianuarie 2013, încheiat între Casa-Universal și Serghei Stoianoglo.

Ultimul a semnat documentul în dublă postură: de creditor al Burlacu-Vin atunci când a cesionat către Casa-Universal, creanța sa de 20 de milioane de lei față de Burlacu-Vin, al cărei director este, și
de debitor – recunoscând datoria de 20 de milioane de lei din numele Burlacu-Vin.

Şirul încălcărilor în acest caz poate fi continuat. De exemplu la materialele dosarului nu este anexată nici o citație sau înștiințare a părților despre data examinării cauzei.

Ca urmare a acestor încălcări Fincombank, care are de recuperat de la Burlacu-Vin o datorie de 10,12 milioane de lei, s-a adresat la începutul lunii septembrie cu plângere pe numele lui Nicolae Timofti, președintele Republicii Moldova, Consiliului Superior al Magistraturii, Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție și a lui Vladimir Cebotari, ministrul Justiției, în care susține că toate acestea trezesc dubii întemeiate cu privire la imparțialitatea, obiectivitatea și integritatea Judecătorului Serghei Gubenco.

Potrivit datelor de la CSM, informația prezentată de Fincombank a fost verificată de un inspector judiciar, care a transmis un raport la Consiliul Administrativ și apoi acesta ar putea ajunge la Colegiul Disciplinar.Oportunitati