Moldova obligată să achite unei corporații austriece peste 8,4 milioane de euro

shadow
Luni, 26.04.2021 07:32   2231
Întreprinderea de stat Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) a pierdut și la Curtea Supremă de Justiție litigiul cu firma austriacă Strabag AG și urmează să achite despăgubiri de circa 8,4 milioane de euro (peste 181 milioane de lei).

ASD, care este o structură de stat, ce gestionează miliarde de lei, atât din fondurile externe destinate reparației drumurilor, cât și banii din bugetul de stat alocați în Fondul Rutier, a încercat în instanțe să tergiverseze executarea pe teritoriul ţării a deciziei unui arbitraj internaţional.

Poate fi emis titlu executoriu pentru 8,4 milioane euro

La început la Curtea de Apel, apoi la CSJ. Asta după ce un an în urmă, pe 29 iunie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis cererea companiei Strabag AG "privind recunoașterea și încuviințarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a Hotărârii arbitrale străine emisă pe cauza PCA nr. 2016 - 19 la 22 iunie 2018 de către Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga".

Astfel pe 21 aprilie 2021, CSJ a respins recursul declarat de ASD și a menținut încheierea din 27 noiembrie 2020 a Curții de Apel Chişinău, prin care a fost recunoscută hotărârea arbitrală străină pe 22 iunie 2018 de către Curtea Permanentă de Arbitral și a încuviințat executarea silită a acestei hotărâri arbitrale.

Potrivit verdictului, poate fi eliberat titlu executoriu privind încasarea silită a următoarelor sume: - 3.662.989,79 de euro, în calitate de datorie de bază; - dobânda contractuală la cursul de bază al Băncii Naționale a Moldovei, plus trei puncte procentuale până la plata integral a sumelor restante aferentă următoarelor sume: a) 2.562.394,40 de euro, începând cu data de 28 martie 2014; b) 134.014,15 euro, începând cu data de 17 martie 2016; c) 937.391,51 de euro, începând cu data de 14 iunie 2017; - suma de 79.499,53 de dolari, reprezentând costurile arbitrajului; - suma de 1.028.955 de euro, reprezentând 75% din costurile juridice şi de altă natură suportate de creditor, inclusiv costurile şi onorariile avocaților, experţilor şi costuri interne.

ASD obligată să constate că Strabag a efectuat toate lucrările

Din textul verdictului rezultă că e vorba de un litigiu dintre Strabag și ASD privind executarea prevederilor contractului de efectuare a lucrărilor de reabilitare a unui segment de drum de pe traseul Chișinău - Soroca.

Advertisement

Contractul a fost semnat încă pe 6 februarie 2012 și avea o valoare totală de 9,29 milioane euro și cu o durată de execuție de 18 luni.

Pe 18 octombrie 2013, lucrările au fost finalizate substanțial, iar pe 20 noiembrie 2013 acestea au fost recepționate de către beneficiar, adică de ASD. Totuși, datorită numărului mare de defecte beneficiarul a solicitat extinderea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor (PND) în scopul asigurării remedierii defectelor  existente și a celor care ar putea să apară după perioada de iarnă.

Ulterior, perioada a fost extinsă până pe 31 octombrie 2015, apoi până pe 31 mai 2016, fapt ce ar fi fost cauzat de remedierea incompletă a defectelor.

Pe 1 martie 2016, compania Strabag AG a inițiat un litigiu în arbitrajul din Haga, Olanda, împotriva ASD, cerând achitarea a 3,97 milioane de euro, sume datorate pentru lucrările executate în baza contractului.

Peste doi ani, pe 22 iunie 2018, a fost pronunțată Hotărârea Tribunalului Arbitraj de la Haga prin care pretențiile reclamantului Strabag AG au fost admise, iar acțiunea reconvențională a ASD respinsă și s-a dispus încasarea de la ASD a sumei de circa 8,4 milioane euro.

În plus, arbitrajul a obligat ca ASD să modifice Certificatul de Recepție Finală emis pe 12 decembrie 2016 cu mențiunea faptului că Creditorul, adică Strabag, și-a îndeplinit obligațiile ce îi reveneau în temeiul contractului până pe 10
decembrie 2015.

Contestă decizia Tribunalului de Arbitraj de la Haga

În recursul depus la CSJ, ASD a indicat că "încheierea a fost emisă cu aplicarea greşită a normele de drept material şi procesual, deoarece Curtea de Apel Chişinău la adoptarea soluţiei nu a reţinut argumentul debitorului prin care a menţionat că hotărârea Tribunalului arbitral a fost emisă cu încălcarea principiului de a asculta ambele părţi şi principiului unei audieri echitabile, ceea ce o face a fi în conflict cu ordinea publică".

ASD a mai specificat că hotărârea Tribunalului arbitral nu ar fi una motivată, atunci când a selectat aplicarea dobânzii de întârziere legale în detrimentul dobânzii de întârziere contractuale, aşa cum ar fi fost prevăzut în contract. 

În consecinţă ASD a considerat că dispunerea încasării şi a unei sume de peste un milion de lei "este o eroare substanțială, efectivă şi flagrantă care direct afectează bunăstarea economică a țării prisma securităţii financiare a Republicii Moldova".

Curtea Supremă de Justiţie a constatat însă că prima instanţă (Curtea de Apel Chişinău) corect a admis cererea depusă de Strabag AG şi întemeiat a recunoscut şi încuviințat spre executare silită pe teritoriul Republicii Moldova hotărârea arbitrală străină emisă de Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga.

Instanţa susţine că în acest caz nu s-au constatat circumstanţe care ar condiționa refuzul de a recunoaște şi de a executa hotărârea arbitrală străină..

Cât despre contestarea sumelor calculate spre plată, CSJ consideră că ele nu pot fi reținute în vederea admiterii recursului "din motiv că acestea în mod exclusiv vizează fondul hotărârii arbitrale străine, însă instanţa judecătorească a Republicii Moldova nu poate purcede la reexaminarea fondului hotărârii arbitrale străine şi nici la modificarea ei".

Anterior instanțele de judecată au indicat că ASD a participat la examinarea cauzei de către Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga și a avut posibilitatea de a expune opinia sa în privința solicitărilor companiei Strabag, inclusiv în privința sumelor pretinse și adjudecate.

Alte litigii de milioane

Anterior grupul Strabag a efectuat lucrări de reabilitare și a altor drumuri din țara noastră, dar după acest litigiu cu ASD a renunțat să mai participe la astfel de proiecte.

De notat că şi alte companii străine, care au executat lucrări de reabilitare a drumurilor, se află în litigiu cu ASD şi s-au adresat în arbitraj internaţional pentru încasarea unor prejudicii de milioane de euro.

 Oportunitati