Au fost relansate Programele de subvenționare a dobânzilor la credite și de rambursare a TVA

shadow
Marţi, 20.04.2021 13:03   297
Serviciul Fiscal de Stat informează că, au fost relansate Programul de subvenționare a dobânzilor la credite și a Programului de rambursare a TVA, în contextul executării Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.2 din 8 aprilie 2021.

Potrivit Fiscului beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au contractat credite în perioada 1 mai 2020 – 31 mai 2021 inclusiv;

b) veniturile declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obţinute şi declarate pentru perioada fiscală 2019.

Valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenţionare, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la SFS pentru lunile septembrie 2019 - februarie 2020.

Cererea se depune pentru fiecare lună calendaristică separat sau cumulativ pe mai multe luni aferente perioadei de aplicare a Programului de subvenţionare a dobânzilor.

Advertisement

Totodată, cererea se depune până la sfârşitul lunii următoare celei în care programul se finalizează, iar cererile depuse după aceasta dată nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează.

De asemenea, a fost extins Programul de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021, pentru solicitanții alții decât producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, pentru care perioada de rambursare a fost prelungită pe perioada ianuarie-septembrie 2021, prin Ordinul MF nr. 18 din 01.02.2021.

Suma TVA destinată rambursării se va determina conform condițiilor similare pentru perioada de rambursare mai-decembrie 2020, și nu va depăși suma TVA spre deducere în perioada ulterioară și suma declarată/achitată a impozitelor salariale (impozitul pe venit din salariu, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) aferente perioadei de rambursare.

Totodată Fiscul susţine că suma totală a rambursării TVA pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020. 

De notat că Programele de subvenționare a dobânzilor la credite și de rambursare a TVA desfăşurate anul trecut au fost accesate de puţine companii, fiind criticate de experţi.

 

 

 


Oportunitati