De ce Moldtelecom are pierderi anuale de circa 650 milioane lei de la telefonia fixă

shadow
Marţi, 20.04.2021 05:47   1076
Pierderile anuale ale SA Moldtelecom (100% proprietate a statului) din prestarea serviciilor de telefonie fixă se ridică la circa 650 milioane lei, arată Analiza pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie Iteraţia V.

Documentul elaborat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atestă menţinerea poziţiei dominante a întreprinderii Moldtelecom pe piaţa serviciilor de telefonie fixă, în special datorită practicării în decurs de două decenii a unor tarife sub costul real.

Tariful actual acoperă doar 33% din costuri

„Astfel, SA Moldtelecom înregistrează pierderi în medie de câte circa 55 lei lunar per fiecare linie de abonat. În aceste condiţii ceilalţi furnizori de telefonie fixă sunt situaţi în poziţie non-competitivă, fiind nevoiţi să replice tarifele sub cost ale SA Moldtelecom”, se menţionează în analiza care a luat ca bază datele pentru anul 2018.

Potrivit autorităţii de reglementare, legislaţia naţională cere ca tarifele să fie orientate la costuri, iar practicile anticoncurenţiale sunt interzise. În acest sens ANRCETI invocă art. 23 al Legii comunicaţiilor electronice, care cere ca tarifele să fie orientate la costuri.

ANRCETI susţine că pentru a soluţiona problema tarifelor sub costuri pentru serviciile de telefonie fixă ale SA Moldtelecom încă la finele anului 2002 a fost aprobat Planul de rebalansare, dar până în prezent au fost implementate doar 2 din cele 4 etape de rebalansare preconizate. A II-a etapă de rebalansare a tarifelor fiind implementată din 1 februarie 2004 şi ea a permis ridicarea gradului de acoperire a costului serviciilor locale din contul veniturilor locale cu circa 20 de puncte procentuale.

De atunci, însă, nu s-a mai făcut nimic, iar rezultatele financiare publicate de SA Moldtelecom pentru anul 2018, arată că tarifele la serviciile de telefonie fixă permit acoperirea a doar circa 33% din costurile furnizării serviciilor date.

Advertisement

Moldtelecom împiedică dezvoltarea pieţei

În opinia ANRCETI, practicarea de către SA Moldtelecom a unor tarife neorientate la costuri reprezintă „un factor destabilizator al pieţei şi o barieră semnificativă atât pentru intrarea pe piaţă a noi furnizori, cât şi în calea dezvoltării concurenţei pe această piaţă şi pe pieţele adiacente”.

„În aceste circumstanţe, ANRCETI constată că tarifele SA Moldtelecom aplicate pe piaţa relevantă a serviciilor de acces al utilizatorilor la reţeaua de telefonie la un post fix sunt stabile pe parcursul ultimilor 16 ani şi determinate prin reglementări la nivel sub costuri. Faptul că furnizorii alternativi nu pot să stabilească alte tarife, decât cele ce ar replica în mare măsură tarifele sub cost ale companie, confirmă că SA Moldtelecom are PSP (putere semnificativă pe piaţa - PSP n.r.) şi este în stare să determine concurenții să activeze fără o marjă rezonabilă de profit pe termen lung”, se menţionează în studiu.

Autorii studiului susţin că aceasta permite Moldtelecom să facă abuz de puterea de pe piaţa cu amănuntul – de denaturare a concurenţei prin stabilirea de tarife de ruinare (dumping).

Pe termen lung aceasta rezultă în expulzarea de pe piaţă a concurenţilor, comportament monopolistic clasic (tarife înalte, calitate joasă, ofertă redusă de servicii etc.), ceea ce este în detrimentul utilizatorului final.

Totodată ANRCETI concluzionează că aceasta reprezintă o dovadă clară că „SA Moldtelecom are PSP pe piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie şi este puţin probabil că această poziţie se va schimba în următorii trei ani”.

Cine trebuie să ajusteze tarifele

Într-un răspuns oferit pentru Mold-street.com, administraţia Moldtelecom recunoaşte că tariful aplicat la ziua de azi de către companie este cu mult sub cost, dar precizează că tarifele actuale au fost stabilite de ANRCETI, în calitate de Autoritate de reglementare a tarifelor şi preţurilor aplicate în cadrul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

„Potrivit prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, SA Moldtelecom își desfășoară activitatea în condițiile reglementării tarifelor de către ANRCETI, iar aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de comunicații furnizate persoanelor fizice, pe piața de telefonie fixă, este efectuată cu consultarea Guvernului”, potrivit răspunsului semnat de Rodica Hurmuzache, director interimar, Direcția Marketing a Moldtelecom.

Totodată în răspuns se mai precizează că potrivit art. 9 alin. (1), lit. d) al Legii Comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 reglementarea tarifară la SA Moldtelecom este determinată de tarifele aprobate de Agenție.

În anul 2020, piața serviciilor de telefonie fixă a continuat să înregistreze scăderi. Numărul total de abonați s-a micșorat, comparativ cu anul 2019, cu 4,1% și a însumat 1,03 milioane, iar volumul total al veniturilor pe această piață a scăzut cu 14,4% și a totalizat 379,6 milioane lei.

Potrivit datelor ANRCETI, pe piaţă sunt 24 furnizori de servicii, iar Moldtelecom deţine o cotă de circa 90%.Oportunitati