Atenționare de la Fisc: Noi reguli privind plățile în numerar și alte modificări în politica fiscală

shadow
Vineri, 09.04.2021 05:19   1382
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă că, din 1 mai 2021, urmează să intre în vigoare mai multe modificări ale legislaţiei fiscale cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, votate la finele anului trecut de Parlament.

Astfel, vor intra în vigoare modificări la Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care stipulează faptul că întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar, în sumă ce nu depășește 100.000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.

De asemenea, va intra în vigoare și completarea Codului contravențional cu o contravenție nouă, conform căreia încasarea plăților în numerar de la cetățeni în sumă ce depășește 100.000 de lei per tranzacție sau fracționarea plăților cu scopul eludării limitei stabilite prin Lege se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale, aplicată persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale, aplicată persoanei juridice.

Advertisement

Totodată, ca urmare a modificărilor operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, produsele alcoolice și cele din tutun, introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul regiunii transnistrene, începând cu 1 mai, sunt pasibile marcării obligatorii cu timbru de consum.

În plus, în urma abrogării de către Parlament, începând cu 1 mai, a scutirii de vărsarea la buget a sumei TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate de către organizațiile şi întreprinderile societăților nevăzătorilor, societăților surzilor şi societăților invalizilor, prevăzute în Titlul III al Codului fiscal, întreprinderile menționate ce dețin statut de plătitor de TVA vor avea obligația de achitare la buget a sumei TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate, precizează Fiscul.

Astfel, pentru perioadele fiscale începând cu 1 mai 2021, întreprinderile menționate declară TVA conform ordinii stabilite prin Ordinul SFS nr.1164/2012, fără indicarea în fereastra din colțul drept de sus al formularului Declarației privind TVA a semnului "X".

Serviciul Fiscal a mai anunţat că la etapa finală de elaborare se află şi proiectul Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă, punerea în aplicare a căruia este preconizată la fel, începând cu 1 mai 2021.Oportunitati