Cea mai mare provocare pentru Banca Națională - să apere reformele din sector

shadow
Joi, 08.04.2021 13:41   361
Rolul băncii centrale în asigurarea stabilității financiare este fundamentul pentru creșterea economică, deoarece volatilitatea și șocurile creează costuri și ineficiențe și împiedică o creștere economică, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, în cadrul unei mese rotunde online, la care au participat omologul său din România, înalți oficiali ai FMI, BM și UE, precum și experți în economie.

„Reformele implementate în ultimii ani își au efectul acum – deși puternic afectată de pandemie și de secetă, economia Republicii Moldova nu a avut parte de șocuri legate de stabilitatea macrofinanciară. Iar în lipsa unui impuls fiscal suficient, sistemul bancar pentru moment este unica sursă de susținere a consumului și a nivelului de activism economic”, a spus Octavian Armașu.

Să apere reformele - cea mai mare provocare a Băncii Naționale

Guvernatorul a subliniat că procesul de îmbunătățire a rezilienței, de perfecționare a instrumentelor de asigurare a stabilității, de creare a condițiilor pentru creșterea economiei și modernizarea societății, este unul continuu.

„Banca Națională este în continuare dedicată acestui scop – de a menține un mediu monetar și un sistem financiar sigure, stabile și previzibile, care să permită populației și agenților economici să se preocupe de alte aspecte, să știe că partea de politică monetară este în mâini sigure. Dar, toate acestea, desigur, în limita mandatului, a resurselor și a independenței BNM, a adăugat Octavian Armașu.

Oficialul a precizat că anume competențele legale detaliate și explicite ale BNM, pe de o parte, și capacitatea acesteia de a lua decizii asumate și neinfluențate, pe de altă parte, au constituit o premisă importantă pentru succesul reformării recente a sectorului bancar în Republica Moldova.

„Constatăm că implementarea reformelor nu este suficientă. Și aici revine un rol aparte respectării în țara noastră a principiului - statul de drept. Suntem la etapa în care trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat – adică să apărăm reformele - și aceasta este în prezent cea mai mare provocare a Băncii Naționale.

Advertisement

Acest lucru s-a dovedit a fi foarte dificil în absența unei bune înțelegeri de către autoritățile statului și societate a statutului și mandatului Băncii Naționale, a particularităților funcției de supraveghere bancară, a necesității respectării și implementării garanțiilor indispensabile complexității mandatului deținut de Banca Națională,” a reiterat șeful autorității bancare.

Octavian Armașu și-a exprimat speranța că societatea, autoritățile statului, justiția vor înțelege că toate acțiunile trebuie să fie îndreptate pentru respectarea interesului public, cu scopul de a crește calitatea vieții cetățenilor și a oferi beneficii mediului de afaceri.

Importanța izolării băncilor centrale de orice tip de interferență politică

La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a remarcat „progresele remarcabile pe care le-a făcut BNM pe drumul spre o bancă centrală de tip european”.

Oficialul BNR s-a referit la administrarea rezervelor valutare: „Realocarea rezervelor pentru utilizare discreționară şi monetizarea acestora erodează puternic aceste echilibre esențiale, afectează semnificativ funcționalitatea piețelor și credibilitatea băncii centrale și a oricărui guvern, fiind în final, în detrimentul societății, și, de asemenea, la importanța independenței unei bănci centrale”.

De asemenea, Rodgers Chawani, reprezentant permanent al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, a menționat că guvernarea și reformele instituționale, dacă sunt implementate în mod hotărât, ar putea defini traiectoria redresării economice. „Succesul reformelor va depinde de un echilibru adecvat între independența BNM și responsabilitate”, a afirmat oficialul FMI

Anna Akhalkatsi, director al biroului Băncii Mondiale în Moldova a subliniat că independența băncii centrale este unul dintre pilonii-cheie ai cadrului de guvernanță al unei țări, deoarece creează încredere și facilitează investițiile într-o țară și în sistemul său financiar.

„Izolarea băncilor centrale de orice tip de interferență politică este importantă, mai ales, în perioadele de criză, când țara se confruntă cu turbulențe politice, financiare sau economice… În astfel de circumstanțe este esențial, ca băncile centrale să fie ghidate de mandatele lor principale, în timp ce stimulentul economic ar putea fi justificat numai dacă nu contravine obiectivelor de inflație sau nu contribuie la acumularea de riscuri sistemice în sectorul financiar”, a precizat Akhalkatsi.

Peter Mihalco, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat însemnătatea reformelor dsfășurate și că Moldova a îmbunătățit transparența și stabilitatea sectorului bancar, ceea ce a dus la investiții directe în sector. „UE a sprijinit BNM în dezvoltarea noii legislații bancare în conformitate cu standardele Basel III și a consolidat independența…Este important ca reformele necesare să continue și ca sectorul bancar din Moldova să rămână financiar stabil, transparent, de încredere și atractiv pentru investițiile străine”, a punctat ambasadorul UE.Oportunitati