Comisia de anchetă care recomandă crearea unei noi comisii de anchetă

shadow
Vineri, 05.03.2021 07:40   450
Comisia de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări în anii 2010-2012, a prezentat ieri raportul final în plenul Parlamentului.

Raportul conține aproape 50 de pagini și descrie câteva cazuri de atacuri de tip raider din anii 2010-2012, dar și alți ani, inclusiv asupra băncilor Victoriabank, Universalbank, Banca de Economii și Moldova Agroindbank și a companiilor de asigurări Asito, Moldasig, Euroasig Grup etc.

El include și mărturii ale oamenilor de afaceri ce au fost victime ale acestor atacuri: Ion Lăcătuș, Viorel Ţopa și Victor Ţopa, sau cele ale ”bancherului negru” Gherman Gorbunțov.

Raportul practic evită să dea numele persoanelor ce au organizat atacurile de tip raider și se încheie cu un șir de propuneri de îmbunătățire a situației din domeniul bancar precum și în domeniul de asigurări/reasigurări.

Se propune, în special, definirea noțiunii de ”atac de tip raider” și faptelor de preluare forțată, expropriere ilegală precum și a faptelor prejudiciabile conexe, cu includerea acestora în legislația penală.

Advertisement

Procuratura Generală urmează a fi sesizată vizavi de circumstanțele examinate de Comisie în legătură cu ilegalitățile admise față de băncile și companiile de asigurări în vederea efectuării unor investigații suplimentare, în cazul constatării circumstanțelor noi, despre care fapt să fie informat Parlamentul, inclusiv în privința factorilor de decizie care au tergiversat examinarea cazurilor ce a dus la scutirea de răspunde a persoanelor vinovate.

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în termen de 30 zile vor informa Parlamentul cu privire la măsurile care au fost instituite și acțiunile care au fost întreprinse în legătură cu lacunele legislative stabilite în raport cu preluarea companiilor sus-menționate.

De asemenea, comisia propune modificarea legislației procesuale penale legate de gestionarea, instrumentarea cauzelor penale în vederea limitării termenului de gestionare, instrumentare în faza urmăririi penale a unei cauze penale.

Raportul mai sugerează modificarea legislației cu privire la Banca Națională a Moldovei, în scopul fortificării cooperării dintre Parlament și această instituție și sporirii transparenței BNM.

Reieșind din faptul că în cadrul cercetării a fost constatat că astfel de acțiuni au continuat și după perioada stabilită pentru comisie anii 2010-2012 se propune de a constitui o nouă Comisie de anchetă pentru investigarea circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitate în perioada anilor 2010-2020.Oportunitati