Vestmoldtransgaz a obținut certificat de operator al sistemului de transport al gazelor

shadow
Joi, 04.03.2021 08:59   562
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat certificarea provizorie a SRL Vestmoldtransgaz, operator al sistemului de transport al gazelor naturale care deține gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău.

În cadrul procedurii de certificare, care este una definitorie pentru Pachetul Energetic III, Agenția a examinat respectarea de către operatorul sistemului de transport a condițiilor prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale, care transpune Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE.

De ce este nevoie de o astfel de procedură

Obiectivul de bază a respectivei proceduri constă în asigurarea condițiilor de neadmitere din partea operatorului sistemului de transport a unui comportament discriminatoriu între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.

În următoarele zile, ANRE urmează să notifice Secretariatul Comunității Energetice despre hotărârea privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport și să prezinte acestuia documente și informații pertinente în acest sens.

Ulterior, în termen de 4 luni de la primirea notificării, Secretariatul Comunității Energetice va examina și va prezenta Agenției avizul său cu privire la îndeplinirea de către operatorul sistemului de transport a condițiilor de certificare, urmând ca decizia finală să fie publicată în Monitorul Oficial.

Advertisement

După adoptarea deciziei finale de către ANRE, Vestmoldtransgaz va fi primul operator certificat al sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova. Acest proces asigură diversificarea căilor de aprovizionare cu gaze naturale din surse alternative și, totodată, contribuie esențial la întărirea securității energetice a statului.

Conducta este, dar gazele nu sunt transportate

Deocamdată nici Vestmoldtransgaz și nici proprietarul indirect, Transgaz din România nu au comentat decizia ANRE. 

Înființată în 2014 de către Guvernul Republicii Moldova, Vestmoldtransgaz deține și administrează segmentul din Republica Moldova al conductei Iași-Ungheni-Chișinău.

În martie 2018, aceasta a fost preluată de către Eurotransgaz SRL, o subsidiara a Transgaz, cu un preț de 180,2 milioane lei (circa 8,8 milioane de euro) și cu angajamente investiționale de până la 93 milioane de euro în următorii doi ani.

Este vorba în special de construirea conductei de transport gaze Ungheni-Chișinău în valoare de circa 80 de milioane de euro, care a fost finalizată în august 2020, dar deocamdată nu se fac operațiuni de transport a gazelor.

Menționăm că atât Eurotransgaz, cât și Vestmoldtransgaz au generat pierderi de milioane de lei în ultimii 2-3 ani. Astfel Eurotransgaz a finalizat anul 2019 cu pierderi de 6,2 milioane lei, iar Vestmoldtransgaz - de 22,6 milioane lei. În octombrie 2020, BERD a devenit asociat cu 25% din capitalul social al Vestmoldtransgaz.

Menționăm că certificarea este o procedură, în cadrul căreia se examinează respectarea de către operatorul sistemului de transport a cerințelor privind separarea și independența acestuia, precum și a altor cerințe relevante impuse operatorului sistemului de transport prin Legea cu privire la gazele naturale, și care constituie o precondiție pentru desemnarea prin licențiere a operatorului sistemului de transport.

Al doilea operator de transport din Moldova, Moldovatransgaz deocamdată nu a obținut certificarea respectivă.Oportunitati