Proiectul de interconexiune energetică între Moldova și România, al doilea cel mai scump din regiune

shadow
Miercuri, 17.02.2021 05:37   1692
Proiectul de construcție a stației back-to-back de la Vulcănești cu o conexiune (de 600 MW) la Isaccea și a noii linii de înaltă tensiune de 400 kV Vulcănești - Chișinău este pe locul doi după costul estimat, între 13 proiecte din nouă state ale Comunității Energetice.

Aceasta arată un studiu al Secretariatului Comunității Energetice, care a evaluat nivelul de interconectivitate a sectorului energetic al celor nouă state - părți contractante, în ceea ce privește criteriile de interconectare UE 2020 și 2030 și utilizarea interconectorilor existenți.

Liniile electrice de interconexiune existente nu sunt utilizate eficient

În opinia autorilor, o mai bună utilizare a interconectorilor transfrontalieri de energie electrică dintre părțile contractante ale Comunității Energiei cu statele membre ale UE ar putea stimula concurența în beneficiul consumatorilor și ar putea sprijini integrarea surselor regenerabile de energie și decarbonizarea sectorului electric.

Studiul a concluzionat că rețelele de transport ale părților contractante sunt mai puternic interconectate decât cele ale majorității statelor membre ale UE în prezent, în raport cu sarcina maximă și capacitatea de producție instalată.

Astfel, opt din nouă părți contractante, inclusiv Moldova îndeplinesc confortabil obiectivul de interconectivitate de 10% al UE al capacității de transfer net în raport cu capacitatea totală de producție. Doar Ucraina este aproape sub acest prag, deoarece este situată între două zone sincrone (ENTSO-E și IPS/UPS).

Cu toate acestea, studiul a descoperit capacități de transfer net scăzute (NTC) la frontiere, adică niveluri de capacitate transfrontalieră acordate participanților la piață pentru utilizare comercială fără a pune în pericol securitatea aprovizionării.

Acest lucru ar putea însemna că până acum interconectorii nu sunt exploatați pe deplin, ducând la activități de piață restrânse și la pierderea bunăstării. Comparativ cu obiectivul UE obligatoriu de 70% din capacitatea transfrontalieră disponibilă pentru comerț, acest procent în Comunitatea Energiei este sub 30% în medie, se arată în studiu.

Advertisement

Noile proiecte ar trebui implementate doar dacă beneficiile depășesc costurile

Secretariatul îi sfătuiește pe operatorii de sisteme de transport, precum și pe autoritățile naționale de reglementare și concurență să își sporească accentul pe utilizarea eficientă a interconectorilor transfrontalieri existenți.

Totodată, autorii susțin că noile proiecte transfrontaliere ar trebui finanțate numai dacă interconectoarele existente nu ar fi capabile să susțină pe deplin activitățile viitoare ale pieței, presupunând că acestea sunt utilizate în mod eficient, ceea ce înseamnă capacitatea lor nominală de transmisie și ținând cont de criteriile de securitate.

„Mai mult, noile proiecte transfrontaliere ar trebui implementate numai dacă beneficiile potențiale depășesc costurile. Cele mai ieftine opțiuni, inclusiv consolidarea rețelelor interne, ar trebui luate în considerare prioritar”, recomandă Secretariatul Comunității Energiei.

Studiul conține și analize a situației din domeniul interconexiunilor din fiecare din cele nouă state, a capacităților de transport și o estimare a potențialului de creștere a producției de energie din surse renovabile.

Cele mai scumpe proiecte

Totodată, prezintă și cele mai importante 13 proiecte de interconexiune energetică din regiune.

Astfel, cel mai costistor proiect din 13 analizate, este cel de construcție a unui cablu submarin de înaltă tensiune de 400 kV între Anaklia (Georgia) și Constanța (România), estimat la 1,14 miliarde de euro.

Proiectul liniei de 400 kV Vulcănești - Chișinău cu stație back-to-back, aflat pe locul doi, are o valoare estimată de 272 milioane de euro și ar urma să fie gata în anul 2022, se arată în studiu. Republica Moldova nu are bani și ar urma să primească sub forme de credite 220 milioane de euro de la BERD, BEI și IDA, iar 40 milioane de euro - sub formă de grant de la Uniunea Europeană.

Autorii mai menționează și o linie de 400 kV între Bălți și Suceava (România), estimată la 37 milioane euro, proiect care ar putea fi realizat abia în 2027.

De notat că pe locul trei se află proiectul de modernizare a liniei de 750/400 kV Yuzhnoukrainska (Ukraine) – Isaccea (România), care tranzitează teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit studiului, noile proiecte de interconectare, ce ar urma să fie realizate de întreprinderea Moldelectrica, sunt legate în special de sincronizarea sistemului energetic al Moldovei cu ENTSO-E și conectarea cu piața de energie electrică a UE, care poate fi realizată prin construirea de noi interconectori în direcția României.

Totodată, în studiu se menționează că ar urma să fie dezvoltare și noi linii de interconectare cu Ucraina, inclusiv a doua linie de la Bălți la Centrala hidroelectrică de acumulare de la Dnestrovsk, Ucraina.

Autorii constată că, deși între Ucraina și Republica Moldova există un număr mare de linii electrice de înaltă tensiune, iar sistemele energetice lucrează în paralel, valoarea maximă admisă de import din Ucraina în Moldova reprezintă doar 31% din capacitatea nominală de transmisie a interconectorilor.Oportunitati