Fostul șef al Danube Logistic trebuie să achite prejudicii de circa 177 milioane lei

shadow
Marţi, 09.02.2021 06:08   2390
Curtea Supremă de Justiție a respins, în ședința din 3 februarie 2021, recursurile declarate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Danube Logistic SRL și Danube Logistics Holding BV, în care solicitau casarea unei decizii, prin care Thomas Moser și Ala Aydov (foști manageri la Bemol) au fost obligați să achite companiei Bemol Retail un prejudiciu de 177,4 milioane lei.

Instanța a decis să mențină încheierea din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, emisă în cauza civilă intentată la cererea depusă de Bemol Retail SRL (una dintre cele mai mari companii petroliere din Moldova) împotriva lui Thomas Moser și Alei Aydov.

Prejudiciu material de 177 milioane lei provocat de fraude 

E vorba de un proces inițiat pe 11 decembrie 2014, când Bemol Retail SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Thomas Moser și Ala Aydov, cu privire la repararea prejudiciului material.

Ulterior, Bemol Retail SRL „a majorat și precizat pretențiile față de Thomas Moser și Ala Aydov, solicitând încasarea de la pârâți a sumei de peste 260 milioane lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin fraude în dauna societății și managementul defectuos al societății”.

Cererile depuse de Bemol Retail au avut ca suport rezultatele controalelor efectuate de ANRE, fisc și companii de audit la compania Bemol Retail, care din 2005 a fost gestionată de Thomas Moser, în timp ce proprietarul Rafiq Aliyev se afla în închisoare în Azerbaijan.

„În urma administrării frauduloase și neglijente a benzinăriilor închiriate, ÎCS „Bemol Retail” SRL a suportat pierderi pe parcursul anilor 2008-2015 în sumă totală de 173.526.872 de lei, dintre care pierderi în sumă de 131.252.819 lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2008-2012, au fost deduse din calculele efectuate de compania Deloitte; pierderi în sumă de 42.274.053 de lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2013-2015 au fost deduse din calculele efectuate de compania JustAudit”, se menționează în decizia instanței, care citează argumentele aduse de reclamant.

De asemenea, în text se mai spune că, „Ala Aydov împreună cu Thomas Moser se fac responsabili de prejudicii cauzate companiei în sumă totală de 68.345.979 de lei, după cum urmează: pierderi în sumă de 52.837.612 lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2008-2012, care au fost deduse din calculele efectuate de compania Deloitte și pierderi în sumă de 15.508.369 de lei generate de benzinăriile închiriate în anii 2013-2015, care au fost deduse din calculele efectuate de compania JustAudit, raportul din 28 ianuarie 2017”.

Advertisement

Prin hotărârea din 10 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), a fost admisă parțial acțiunea înaintată de Bemol Retail SRL și s-a decis încasarea în beneficiul companiei „a prejudiciilor cauzate prin fraude și administrare ineficientă în sumă totală de 177.420.680 lei, inclusiv suma de 126.302.946 lei de la Thomas Moser și suma de 51.117.736 lei, în mod solidar de la Thomas Moser și Ala Aydov”.

Prin decizia din 12 noiembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, au fost respinse apelurile declarate de către Thomas Moser și Ala Aydov și menținută hotărârea primei instanțe, iar pe 27 martie 2019 CSJ a declarat inadmisibile recursurile declarate de către cei doi.

Ulterior cei doi vor susține că acest process "este parte a unei companii judiciare abuzive impotriva Danube Logistics SRL, Danube Logistics BV, Olanda, Thomas Moser personal și Ala Aydov, intreprinse de Rafiq Aliyev, beneficiarul final actual al Bemol".

Peste un an și ceva, pe 26 iunie 2020, Danube Logistics SRL și Danube Logistics Holding BV au depus cerere de revizuire impotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2018, solicitând instanței de revizuire casarea deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe cu trimiterea cauzei la rejudecare în prima instanță.

De ce a intervenit și BERD

În motivarea cererii de revizuire, cele două companii au indicat că, pe 17 septembrie 2019, Danube Logistics SRL a recepționat din partea executorului judecătoresc Roman Talmaci o somație emisă „în procedura de executare a documentelor executorii emise în cauza ÎCS Bemol Retail SRL împotriva lui Thomas Moser și Ala Aydov cu privire la încasarea prejudiciului”.

Astfel, Danube Logistics SRL a fost somată de a nu plăti bani către Thomas Moser și Danube Logistics Holding BV, „până la primirea unor noi indicații din partea executorului”. De asemenea, s-a adus la cunoștință că, prin somație, pe suma datoriei existente, precum și pe mijloacele bănești ce urmează a fi achitate în viitor față de Thomas Moser și Danube Logistics Holding BV, se aplică interdicție, în limita sumei de 178.389.910 lei.

Ulterior, în proces se implică și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), reprezentantul căreia susține că banca în calitatea ei de terț nu a participat la examinarea litigiului, „dar prin hotărârile a căror revizuire a fost solicitată, sunt afectate drepturile”.

Prin încheierea din 15 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, a fost respinsă cererea de revizuire declarată de către Danube Logistic SRL, Danube Logistics Holding BV și BERD.

Cereri de revizuire respinse pe motiv că nu au nici-un temei 

Companiile și BERD au depus cereri de revizuire deja la CSJ, pe care în ședința din 3 februarie 2021 Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ le-a respins stabilind că, „cererea de revizuire, respinsă de către instanță, a fost depusă în afara temeiurilor prevăzute de lege pentru declararea revizuirii asupra actelor judecătorești de dispoziție, prevăzute de art.14 al Codului de procedură civilă”.

În plus, se constată că cererea de revizuire a fost înaintată „fără a se indica vre-un temei plauzibil pentru revizuirea hotărârii, circumstanțele invocate, nefiind în stare de a modifica soluția instanței dată anterior”.

„Sub acest aspect, Colegiul reține că încheierea din 15 cotmbrie 2020 a Curții de Apel Chișinău este legală și întemeiată, corect constatând că revizuirea este o cale de atac de retractare care presupune redeschiderea procedurilor judiciare în privința unei cauze civile. Aceasta nu presupune rejudecarea cauzei în mod implicit, ci doar ca efect al admiterii cererii de revizuire, ceea ce prezumă existența temeiurilor în acest sens. De altfel, poate avea loc o ingerință asupra securității raportului juridic. Pe când în speță, cererea de revizuire nu întrunește condițiile necesare de a fi examinată, prin prisma prevederilor prevăzute de Codul de procedură civilă. 

În această perspectivă, Colegiul ... reține că admiterea cererilor de recurs depuse de recurenți ar conduce la încălcarea principiului securității raporturilor juridice și a drepturilor celorlalte părți la un proces echitabil, garantate de art.6 §1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale", potrivit deciziei CSJ.Oportunitati