Firma ce a câștigat procesul în SUA poate începe urmărirea bunurilor Moldovei din Statele Unite

shadow
Vineri, 22.01.2021 06:29   1050
Decizia adoptată, pe 15 ianuarie 2021, de Curtea Districtuală Columbia din SUA (Dosarul nr.1:14-cv-01921), în cauza LLC SPS Stileks v. Republica Moldova, permite firmei Stileks să înceapă urmărirea bunurilor pasibile de executare pe teritoriul Statelor Unite, care aparțin Republicii Moldova.

Este una dintre concluziile expuse într-o analiză pentru Mold-Street.com, de Sorin Dolea, avocat specializat în arbitraje internaționale, avocat coordonator al firmei juridice Dolea & Co, analiză pe care o publicăm mai jos:

I. Scopul și obiectul cercetării

Prezenta este o cercetare juridica asupra cauzei examinate de Curtea Districtuală Columbia, Statele Unite ale Americii (Dosarul nr.1:14-cv-01921) în cauza LLC SPS Stileks v. Republica Moldova, recunoașterea și încuviințarea hotărârii arbitrale străine, în dosarul Energoalians, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Analiza nu este sub nici o formă o consultație juridică asupra cauzei date. Ideile și opiniile exprimate în prezenta aparțin autorului și pot fi utilizate doar în scopuri știintifice.

Prezenta cercetare analizează doar aspectele jurisdicționale ale cauzei date și motivele invocate de Stat cu privire la calificatea notiunii de „investiții” prevăzute de Art.1(6) și Art.26 al Tratatului Cartei Energetice din 17.12.1997 („Tratatul Cartei Energetice” sau „ECT”) la care Republica Moldova este parte din 20 septembrie 1996. Prezenta nu analizează fondul litigiului și în ce măsură Statul este responsabil pentru neexecutarea obligațiilor de plată a unei întreprinderi de stat1.

II. Date de fapt

Inițial Energoalians (în unele documente apare ca Energoalians TOV, Energoaliance sau Energoalliance), iar din decembrie 2013 Komstroy (Energoalians fuzionează cu firma ucraineană Komstroy, care i-a devenit succesoare de drept n.r.) a incheiat un contract de livrare a energiei eleectrice cu întreprinderea de stat Moldtranselectro. Plățile urmau a fi facute prin intermediul companiei Derimen, înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

După ce Moldtranselectro nu a achitat o datorie de 22 milioane dolari, Energoalians (după achiziționarea creantei de la Derimen) a pornit procedura arbitrală în baza ECT, în conformitate cu Regulile UNCITRAL, cu locul arbitrajului fiind Paris, Franța.2

Pe 25 octombrie 2013, majoritatea membrilor tribunalului arbitral au emis sentința finală prin care au constatat că Republica Moldova a încălcat art.10 ECT (tratamentul just și echitabil) și a obligat Statul să achite despăgubiri în marime de 49 milioane de dolari.

Președintele tribunalului arbitral, Dominic Pellew, a avut opinie separată în cauza dată, considerând că tribunalul nu avea jurisdicție materială.

III. Cererea de anulare a hotărârii arbitrale și Decizia Curtii de Apel din Paris.

Deoarece locul arbitrajului a fost în Paris, arbitrajul a fost reglementat de legea (lex arbitri) franceză. De aceea, cererea de anulare a hotărârii arbitrale a fost depusă de către Republica Moldova la Curtea de Apel de la Paris.

Advertisement

Cererea de anulare a fost depusă in conformitate cu Art.1519-1520 Codul de Procedură Civilă francez.3

Cererea de anulare (eng. Application for setting aside) a fost depusă pe motiv inter alia, că tribunalul arbitral nu avea jurisdicție materială de a examina cauza dată.

Problema de drept în procedura de anulare în fata Curții de Apel este: dacă achiziționarea creanței ce rezultă dintr-un contract de livrare a energiei electrice, în lipsa unei contribuții economice pe teritoriul Statului gazdă (Republica Moldova), și în lipsa transferurilor de capital sau resurse pe teritoriul Republicii Moldova, este calificată drept investiție în sensul Tratatului Cartei Energetice.

În cazul în care o astfel de tranzacție nu este calificată drept investiție, și corespunzător nu este protejată de Tratatul Cartei Energetice, atunci tribunalul arbitral nu are jurisdicție materială (ratione materiae) de a examina cauza dată.

Curtea de Apel a anulat sentința arbitrală, considerând că achiziționarea unei creanțe nu constituie investiție prin prisma ECT. Decizia Curții de Apel a fost atacată de Energoalians, la Curtea Supremă a Franței.4

IV. Decizia Curtii Supreme a Franței (Cour de Cassation)

Curtea Supremă a anulat decizia Curții de Apel, și a trimis dosarul spre reexaminare la Curtea de Apel de la Paris, care urmează (într-un alt complet de judecată) să reexamineze solicitarea de anulare a hotărârii arbitrale.

Curtea de Apel a considerat ca instanța inferioară a interpretat greșit noțiunea de investiție prevazută de ECT, deoarece ECT nu obligă investitorul de a realiza un aport economic pe teritoriul Republicii Moldova. În argumentarea sa, Curtea Supremă a considerat că:

ECT nu specifică criteriile de caracterizare a investiției, dar doar prevede o lista neexhaustivă de active care pot fi considerate investiții.
ECT nu prevede o cerință de transfer de capital, sau de contribuție economică pe teritoriul Statului gazda (Republica Moldova)

Art.1 (6) ECT definește investiția drept orice fel de active, deținute sau controlate, direct sau indirect, de un investitor. Definiția nu include cerința de transfer de capital pe teritoriul statului gazdă. Prin urmare, în conformitate cu acest text, și prin prisma prevederilor Art.31 si Art.32 din Convenția de la Viena privind legea tratatelor, orice tip de proprietate este susceptibil pentru a constitui investiție în sensul ECT.

Exemplele de active enumerate în Art.1(6) sunt non-exhausive și nelimitative. Astfel, faptul că achiziționarea de creanțe nu este enumerată ca fiind drept un exemplu de investiție în sensul Art.1(6), nu presupune că ea nu poate fi calificată drept “investiție” în sensul ECT.

Achiziționarea de creanțe, în sensul ECT, constituie investiție deoarece ea este un activ asociat cu activitatea economică a investitorului pe teritoriul Republicii Moldova. Curtea de Apel eronat a considerat ca tribunalul arbitral nu avea jurisdictie materiala de a examina disputa dată.

V. Dosarul pendinte la Curtea Districtuală Columbia, Statele Unite ale Americii (Dosarul nr.1:14-cv-01921) privind încuviințarea și recunoașterea hotărârii arbitrale străine împotriva Republicii Moldova.

- LLC SPS Stileks a achiziționat creanțele Energoalians față de Republica Moldova. Prin urmare, LLC SPS Stileks urmărește să execute hotărârea arbitrală împotriva Republicii Moldova

- [Situația factologică a fost descrisă suficient de Mold Street]

VI. Riscurile ce pot afecta Republica Moldova

- Republica Moldova are temeiuri limitate pentru ulterioarele căi de atac;

- LLC SPS Stileks cel mai probabil va începe urmărirea bunurilor pasibile de executare pe teritoriul Statelor Unite, care aparțin Republicii Moldova. Cu toate acestea, unele bunuri nu sunt pasibile pentru a fi sechestrate și ulterior executate, fiind protejabile de imunitate prin prisma Legii privind imunitățile suverane străine (Eng: USFSIA) din 1976 și prin prisma Convenției de la Viena privind Relațiile Diplomatice (Convenția de la Viena) și a Conveției Națiunilor Unite privind Imunitatea Statelor (UNCSI).

Astfel, nu pot fi sechestrate și ulterior executate bunurile care aparțin ambasadelor (Art.22 Convenția de la Viena), bunurile militare și bunurile deținute de Banca Națională pe teritoriul Statelor Unite (Art.21 UNCSI). Pe de altă parte, activele care au o destinație comercială pot fi sechestrate și ulterior executare în favoarea LLC SPS Stileks.

xxxxx

1. Prezenta nu analizează teoria Piercing of Corporate Veil și responsabilitatea acționarilor (în situația dată fiind Statul) pentru neexecutarea obligațiilor întreprinderilor de stat

2. În situația în care locul arbitrajului este în Paris, arbitrajul este reglementat de legea Franceză. Corespunzator, cererile de anulare a hotărârilor arbitrale sunt depuse la instanța competentă (Curtea de Apel de la Paris).

3. Cererile de anulare, conform art.1519 Codul de Procedură Civilă francez sunt depuse în termen de 30 zile din momentul emiterii hotărârii arbitrale.

4. Temeiurile prevazute de Art.1520 (eng): (1) the arbitral tribunal wrongly upheld or declined jurisdiction; or (2) the arbitral tribunal was not properly constituted; or (3) the arbitral tribunal ruled without complying with the mandate conferred upon it; or (4) due process was violated; or (5) recognition or enforcement of the award is contrary to international public policy.Oportunitati