Reforma pieței de asigurări din Moldova

shadow
Joi, 29.10.2020 10:33   247
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare, document elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) cu consilierea și expertiza Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de asistență tehnică "Reforma pieței de asigurări din Moldova".

Legea are drept scop consolidarea sectorului de asigurări și racordarea pieței la standardele Solvabilitate II (punerea în aplicare a noilor cerințe prudențiale, de guvernanță corporativă și de gestionare a riscurilor de către companiile de asigurări etc.), susţine CNPF.

Proiectul de lege prevede crearea unui cadru legal nou de gestiune a crizelor în sectorul de asigurări, prin introducerea unor măsuri și instrumente menite să intervină suficient de timpuriu și promt în cazul unui asigurător neviabil sau în curs de a intra în dificultate.

Potrivit proiectului, noul cadru de reglementare și supraveghere are drept obiectiv sporirea încrederii în activitatea desfășurată de societățile de asigurare și/sau reasigurare, în special în relația cu asigurații și/sau cu beneficiarii produselor de asigurare.

Companiile de asigurări vor fi obligate să-și asume și exercitarea unor funcții asociate conformității, cum ar fi monitorizarea respectării legii, prin intermediul adoptării unui sistem de guvernanță și elaborarea unui set de politici scrise de aplicare a acestui sistem, care include funcțiile considerate importante și critice (funcția de management al riscurilor, funcția de conformitate, funcția de audit intern și funcția actuarială).

Advertisement

Documentul mai prevede impunerea societăților de asigurare și reasigurare, în vederea garantării transparenței, de a face publice, prin punerea la dispoziția publicului a informațiilor esențiale privind solvabilitatea și situația lor financiară.

Reguli noi sunt prevăzute și la stabilirea condițiilor de licențiere a societăților de asigurare și/sau reasigurare (eliberarea/suspendarea/retragerea licențelor, cerințele de licențiere a sucursalei societății de asigurare și/sau reasigurare din alte state, capitalul de dotare a sucursalei, evaluarea calității societății de asigurare și/sau reasigurare care solicită înființarea sucursalei).

De asemenea, a fost introdus şi conceptul de "capital minim" - cerinţele urmând a fi îndeplinite în etape, pe parcursul a trei ani. Capitalul minim variază de la 2,2 milioane euro până la 6,4 milioane de euro, în funcţie de serviciile furnizate şi de natura companiei, precum şi de cerinţele minime faţă de solvabilitatea companiei (raportul dintre active şi pasive ale companiei de asigurări) ca o oportunitate pentru o gestionare eficientă a riscurilor.

Proiectul de lege urmează să fie prezentat spre examinare și adoptare legislativului.

În prezent pe piaţă activează 12 companii de asigurări, dar numărul acestora ar putea să scadă ca urmare a problemelor cu care se confruntă companii precum Klassika Asigurări sau Moldova-Astrovaz.Oportunitati