De la privatizare la naționalizare: Vicepreședintele Parlamentului vrea naționalizarea Vibropribor

shadow
Vineri, 16.10.2020 10:10   1081
Vicepreședintele Parlamentului și al Platformei DA, Alexandru Slusari, pune la îndoială legalitatea privatizării în anul 2017 a întreprinderii de stat Vibropribor și susține că probabil va cere anularea concursului de privatizare și va face și o plângere la Procuratură.

În acest sens, deputatul a adresat o interpelare la Agenția Proprietății Publice și la Guvern, prin care cere informații referitor la procesul de vânzare în 2017 a acestei întreprinderi.

Slusari: privatizare dubioasă 

"Am primit materiale detaliate privind privatizarea dubioasă a Î.S. Vibropribor. Complexului patrimonial unic cu suprafața de 41.424 m.p., amplasat în centrul Capitalei pe un teren de peste 5 ha, a fost evaluat doar cu aproximativ 36 mln lei sau 45 euro pentru un metru pătrat! La momentul privatizării întreprinderea respectivă nu a avut datorii. Am analizat ofertele de privatizare, anunțate de Agenția Proprietății Publice și am reținut că pentru o clădire similară acum se propune un preț inițial de 200 mln lei! Vedeți și dvs. care este diferența", a scris Slusari pe pagina sa de Facebook.

Deputatul susţine că firma Horus SRL care a privatizat Vibropribor a achitat preţul intergral abia la finele anului 2017, fără ai fi aplicate penalităţi. 

Totodată, Slusari scrie că după ce va primi un răspuns cu precizări, cel mai probabil va cere anularea concursului de privatizare și va face o plângere la Procuratură.

Advertisement

20 de licitații: prețul a scăzut de la  237,5 milioane la 38 milioane lei

În replică, APP a venit cu precizări referitor la privatizarea întreprinderii de stat Vibropribor în care menționează că până în anul 2017 aceasta a a fost expusă la concurs comercial ca complex patrimonial unic de 20 ori.

Astfel, prima dată Vibropribor a fost expus la vânzare în noiembrie 2008, la un preț de 235,5 milioane lei (circa 22,7 milioane dolari, la cursul de atunci), dar timp de aproape 10 ani nu s-a găsit un cumpărător.

Ultimul concurs comercial de înstrăinare al Vibropribor a fost anunțat pentru perioada 24 februarie - 30 martie 2017 și a fost câștigat de compania Horus SRL, care plătit un preț de 38,6 milioane lei (circa 2 milioane de dolari la cursul de atunci).

Potrivit APP, în procesul pregătirii întreprinderii spre privatizare, Agenția a organizat "evaluarea ÎS “Vibropribor” ca complex patrimonial unic, de către specialiști licențiați, în scopul determinării valorii de piaţă a acestuia, fiind întocmit Raportul de evaluare și perfectat dosarul bunului supus privatizării din documentele prezentate de administratorul întreprinderii."

"În procesul determinării valorii de piață a bunului supus privatizării au fost utilizate metodele prevăzute de legislație privind activitatea de evaluare, drept bază servind informația prezentată de administrația întreprinderii, inclusiv Lista de inventariere, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29 mai 2012, datele de inventariere tehnică efectuată de oficiul cadastral teritorial, precum și prin măsurări și calcule ale bunurilor imobile neînregistrate în cadastru", precizează APP.

Mai adăugăm că Vibropribor a fost, în epoca sovietică, o întreprindere-mamut specializată în producerea aparatelor electrice de măsurat, producerea pieselor pentru instrumente optice etc. La momentul scoaterii la vânzare ea lucra la 10% din capacitate, iar cele peste 9.000 metri spaţii industriale erau neutilizate.Oportunitati