Opt bănci din Moldova vor intermedia creditarea IMMM de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

shadow
Joi, 15.10.2020 10:43   662
Ministerul Finanțelor anunță, că în scopul valorificării fondurilor Împrumutului oferit de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanțării Proiectului “Răspuns de urgență la COVID-19 și Suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, au fost semnate Contracte de Recreditare cu opt instituții financiare participante intermediare.

Este vorba de Moldova-Agroindbank, Victoriabank, ProCredit Bank,  Moldindconbank, Mobiasbanca-OTP Group, Fincombank, Comerțbank, Eximbank. 

70 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Împrumutul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), în sumă totală de 70 milioane euro, a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și ratificat în acest an de Parlament. 

Componenta Liniei de credit pentru recreditarea întreprinderilor sectorului real constituie 30 milioane euro și urmează a fi implementată de către Ministerul Finanțelor prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) și a Instituțiilor Financiare Participante (IFP). 

Obiectivul Liniei de credit este de a susține activitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, crearea și menținerea locurilor viabile de muncă, facilitând accesul la fonduri de finanțare avantajoase. 

Creditele vor fi eliberate cât pentru finanțarea investițiilor, atât și pentru capital circulant necesar agenților economici, care au suferit în urma consecințelor pandemiei.

Componenta de 40 milioane de euro a proiectului, din care vor putea fi finanțate cheltuielile necesare ce țin de îmbunătățirea sectorului sănătății publice și a infrastructurii aferente, urmează a fi implementată prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a OGP AE.

Advertisement

Cine și în ce condiții poate beneficia de credite

Potrivit Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, beneficiari eligibili de sub-împrumuturi pot fi Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii (IMMM) incluzând și cele care desfășoară activități de artizanat sau întreprinderi mici de familie.

Din fondurile Liniei de credit pot fi finanțate cheltuielile pentru sub-proiectele înainte de beneficiarii finali pentru investiții în mijloace fixe productive, necesitățile de capital circulant necesar, precum și cheltuielile de urgență pentru a asigura studiile și alte cheltuieli legate de sănătate, finanțând necesitățile întreprinderilor nou create și existente.

Suma eligibilă spre finanțare: cu excepția cazurilor, în care CEB și Guvernul Republicii Moldova vor conveni altfel, valoarea și maturitatea sub-Împrumuturilor vor fi plafonate în dependență de tipul acestora, după cum urmează:
- costul total al sub-proiectelor finanțate din CEB pentru un beneficiar nu va depăși echivalentul a 2 milioane euro;
- alocarea maximă pentru un singur sub-proiect nu va depăși echivalentul a 600.000 euro;
- finanțarea CEB pentru capital circulant se limitează la echivalentul a 300.000 euro pentru un beneficiar.

Un beneficiar poate contracta credite pentru mai multe sub-proiecte, suma cumulativă a cărora nu va depăși echivalentul a două milioane euro.

Maturitatea sub-împrumuturilor pentru proiecte investiționale – până la 6 ani cu o perioada de gratie de max. 2 ani; pentru capital circulant - până la 4 ani și minimum 12 luni perioada de grație.

Printre activitățile neeligibile, care nu pot fi finanțate în cadrul Liniei de Credit, se numără investițiile în energie regenerabilă, sănătate (clinici, spitale), educație (scoli, universități ș.a.); costurile financiare ale investițiilor, refinanțarea datoriilor, achitarea dobânzilor; costurile de personal (salarii, dividende, pensii); procurarea de mărfurilor și a serviciilor; - procurarea și/sau renovarea bunurilor imobiliare;  sub-împrumuturi în numerar; construcția și/sau renovarea caselor etc.

Este posibilă însă refinanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile, efectuate de către beneficiari din resursele proprii şi/sau din împrumuturile IFP intermediare înainte de data semnării Contractelor de Recreditare. Cu toate acestea, cheltuielile eligibile pentru refinanțare retroactivă nu trebuie să fi survenit mai devreme de 1 ianuarie 2020). 

Ratele de recreditare pentru lei se vor baza pe rata de baza anunțata de Banca Naționala a Moldovei, plus o marja a MF/OGP AE pentru acoperirea riscului de schimb valutar și a cheltuielilor operaționale. Băncile intermediare pot adăuga o marjă de dobândă pentru acoperirea riscurilor sale legate de operațiunile de recreditare.Oportunitati