În Moldova va fi construit un complex de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală

shadow
Marţi, 13.10.2020 05:15   382
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) va acorda Republicii Moldova o linie de creditare de 13,5 milioane euro, pentru Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P”.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Acordul privind a 3-a Finanțare Adițională pentru acest proiect, semnat cu IDA vizează instituirea unui sistem complet de management al subproduselor de origine animalieră. 

În cadrul componentei se prevede construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară, inclusiv pentru protecția mediului, și ar facilita includerea Republicii Moldova în lista țărilor cu drept de export în Uniunea Europeană a produselor zootehnice.

De notat că în Moldova, de regulă, animalele moarte și deșeurile de origine animalieră sunt îngropate în așa-zisele gropi Bekkari, dar aceste nu sunt în toate localitățile. 

Proiectul mai prevede că vor fi alocate fonduri suplimentare pentru a asigura coordonarea și gestionarea eficientă a proiectului, inclusiv asigurarea continuă a auditului financiar, funcționarea mecanismului de remediere a reclamațiilor, monitorizare și evaluare și alte aspecte care permit implementarea.

Advertisement

Pe lângă atenuarea consecințelor crizei COVID-19 prin intermediul contribuțiilor la recuperarea economică și rezistența mai amplă a sectorului agro-alimentar, autoritățile susțin că a treia finanțare adițională va ajuta Moldova să contribuie la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și stabilirea mai multor vectori pentru atenuarea schimbărilor climatice, prin reducerea generării și emisiilor gazelor cu efect de seră.

Rata dobânzii aferentă creditului constituie la moment 0,45% anual. Suplimentar, este prevăzută achitarea taxei de deservire în mărime de circa 0,75% anual.

Instituția implementatoare este Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii (UCIMPA), care se află în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar perioada de implementare este cuprinsă între anii 2020 și 2024.Oportunitati