Veniturile la Bugetul de stat scad cu încă 650 milioane lei, iar cheltuielile cu circa 1,86 miliarde

shadow
Vineri, 04.09.2020 06:48   1054
Guvernul condus de Ion Chicu a aprobat, în cadrul ședinței din 3 septembrie, o nouă modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2020, prin care s-a decis reducerea cu încă circa 650 milioane lei a veniturilor planificate a fi încasate în buget, iar a cheltuielilor cu circa 1,86 miliarde lei.

Aceasta este deja a treia rectificare bugetară din acest an și s-ar putea să nu fie și ultima. 

Potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța, factorii de bază care au determinat modificările operate sunt: ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, dar și a calamităților naturale; necesitatea identificării resurselor suplimentare pentru programe de cheltuieli care sunt prioritare la moment, dar și revizuirea programelor de cheltuieli, reieșind din mersul executării curente și capacitățile de valorificare a alocațiilor aprobate până la finele anului.

Venituri la bugetul de stat cu circa 7 miliarde mai mici

Conform estimărilor, veniturile bugetului de stat vor constitui în 2020 circa 37,2 miliarde de lei, cu o diminuare de 649,5 milioane de lei (sau cu 1,7%) față de volumul aprobat în iulie și cu aproape 7 miliarde lei mai puțin comparativ cu cifra aprobată la finele anului 2019.

Potrivit Ministerului Finanțelor, modificările propuse conțin atât diminuări cât și majorări de venituri. Astfel, diminuările la venituri constituie 905,1 milioane de lei, iar principalele sunt la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate, granturile primite de la organizațiile internaționale, încasările de la prestarea serviciilor cu plată, taxele pentru comerțul exterior, accizele la mărfurile produse pe teritoriul republicii și accizele la autoturismele importate.

Advertisement

În același timp, majorările de venituri se cifrează la 387,6 milioane de lei și vor proveni din accizele la mărfurile importate (în special țigări și produse petroliere), TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, dar și pentru dividendele de la cota parte a statului în societăți pe acțiuni și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat.

Totodată, a fost propusă majorarea restituirii TVA cu 132 milioane lei, inclusiv 100 milioane lei pentru suplinirea Programului de rambursare a TVA pentru agricultori, care înregistrează sumele TVA spre deducere.

Ce cheltuieli vor fi diminuate

Reieșind din cadrul de resurse revizuit, cheltuielile bugetului de stat vor fi diminuate cu circa 1,86 miliarde de lei (sau cu 3,4%), comparativ cu volumul aprobat în iulie 2020 și vor constitui circa 53,2 miliarde de lei. Comparativ cu cifrele aprobate în versiunea inițială a legii bugetului de stat, cheltuielile rămân mai mari cu aproape 1,65 miliarde lei.

De asemenea, proiectele finanțate din surse externe sunt diminuate la total cu 1,1 miliarde lei. 

Cele mai semnificative diminuări sunt prevăzute la:
- servicii de stat cu destinație generală – 868,5 milioane lei, în special din contul reducerii resurselor pentru acțiuni cu caracter general;
- Servicii în domeniul economiei – 432,2 milioane lei, dintre care 239,3 milioane lei se atribuie proiectelor finanțate din surse externe;
- ocrotirea sănătății – 404,7 milioane lei, care includ diminuări de 501,8 milioane lei la proiectele finanțate din surse externe și majorări de circa 116 milioane lei la cheltuieli din resurse generale.

Deficit bugetar de 15,9 miliarde lei

Ca urmare a acestor modificări, scade cu 1,2 miliarde lei și deficitul bugetului de stat, acesta fiind estimat la 15,9 miliarde lei sau 7,8% în PIB. Acesta va fi totuși cu circa 8,5 miliarde lei mai mare decât era inițial planificat.

La situația din 31 decembrie 2020, soldul datoriei de stat va constitui 75,1 miliarde lei, micșorându-se cu 3,2 miliarde lei sau cu 4,1% față de valoarea precizată.

Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va micșora față de valoarea precizată cu 0,3 puncte procentuale și, la situația din 31 decembrie 2020, va constitui 36,6%, estimează Guvernul.

Potrivit Ministerului Finanțelor, indicatori bugetari revizuiți, care se conțin în proiectul de lege au fost agreați cu experții FMI.Oportunitati