Care sunt condiţiile creditului de 70 mil. EUR acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

shadow
Miercuri, 05.08.2020 07:55   806
Ministerul Finanțelor și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) au semnat un acord de împrumut de 70 de milioane euro pentru a atenua impactul COVID19 asupra sănătății și ocupării forței de muncă. Împrumutul este structurat în 2 componente: Sănătate și Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii.

Astfel, 40 milioane euro vor fi oferite pentru componenta Sănătate și vor finanța următoarele tipuri de cheltuieli: achiziția, în cadrul procedurilor de urgență, a echipamentelor medicale și materiale consumabile, reabilitarea și transformarea spațiilor/unităților medicale, mobilizarea de expertiză suplimentară, întru asigurarea măsurilor de răspuns de urgență la COVID-19.

Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii

Alte 30 milioane euro vor fi oferite în calitate de Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii. Mijloacele financiare vor oferi finanțare pentru capitalul circulant și nevoile de investiții ale IMMM-urilor afectate de criză, ajutându-le să păstreze locurile de muncă viabile.

Această componentă va fi realizată prin recreditarea beneficiarilor finali, prin intermediul instituțiilor financiare participante. Printre acestea se numără majoritatea băncilor, dar şi câteva organizaţii de creditare nebancară.

Finanțarea CEB va fi limitată la subproiecte cu costuri totale care să nu depășească 2 milioane de euro, iar pentru subproiectele de investiții finanțarea va fi limitată la 600.000 euro per subproiect. Beneficiarul final poate solicita mai multe sub-împrumuturi finanțate de CEB în cadrul diferitelor sub-proiecte de investiții sau în cadrul aceluiași proiect de investiții, în limita a 600.000 EUR per subproiect. 

În vederea sprijinului celor mai vulnerabili, o parte din finanțarea CEB, în valoare de 500.000 euro, va fi rezervată microîntreprinderilor pe o perioadă de 12 luni de la prima plată.

Advertisement

Finanțarea CEB pentru capitalul de lucru va fi limitată la 300.000 euro pentru fiecare beneficiar. 

„Suntem încântați să sprijinim Republica Moldova în eforturile sale de a consolida sistemul de sănătate, precum și de a oferi ajutorul necesar pentru întreprinderile mici afectate de criză", a declarat Rolf Wenzel, Guvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Guvernul estimează că resursele financiare din cadrul împrumutului să acopere cheltuielile aferente COVID-19 în perioada bugetară 2020-2022. În consecință, data limită de debursare este stabilită la 30 iunie 2022.

Condiţiile de creditare

Maturitatea maximă aferentă creditului pentru componenta Sănătate este de 15 ani și de 7 ani pentru componenta Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii.

Perioada de rambursare principală pentru fiecare sub-tranșă a componentelor de sănătate nu trebuie să depășească 15 ani, inclusiv o perioadă de grație nu mai mare de patru ani.

În cazul componentei pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii, perioada de rambursare principală pentru fiecare sub-tranșă componentă nu poate depăși 6 ani, inclusiv o perioadă de grație nu mai mare de un an.

Împrumutatul va plăti o dobândă pentru principalul fiecărei tranșe sub-tranșe, în cursul fiecărei perioade de dobândă, la rata dobânzii fixe/rata dobânzii flotante specificată în anunțul de plată aplicabil.

Ponderea finanțării CEB constituie maximum 90%. În cadrul componentei Sănătate, Guvernul va confinanța cheltuielile rămase cu resurse financiare din partea comunității partenerilor de dezvoltare, iar în cadrul componentei Suportul pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii, contribuția Guvernului va constitui resursele revolving ale Directoratului Liniei de Credit din proiecte similare destinate IMM, finanțate de alți creditori internaționali.

Entitatea implementatoare a proiectului (atât componenta Sănătate, cât și componenta Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii) este desemnată Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”.Oportunitati