Care este cota ÎMM în economia țării: în 9 raioane peste 80% din venituri sunt obținute de ÎMM

shadow
Marţi, 04.08.2020 06:59   714
În anul 2019 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a crescut cu circa 200 de unități și a constituit 55.900 întreprinderi, reprezentând circa 98,6% din numărul total de întreprinderi din Republica Moldova. În 2 raioane 100% din economie este reprezentată de ÎMM, iar în 9 - peste 80%.

Numărul persoanelor care au activat în ÎMM în 2019 a crescut cu circa 7.800 și a constituit 335.800, deținând 61,6% din numărul total de angajați al întreprinderilor. 

ÎMM-urile au asigurat creşterea numărului de anagajaţi

Datele Biroului Național de Statistică arată că în 2019 anume ÎMM-urile au asigurat creșterea numărului de angajați în economie. Or, per total numărul acestora s-a majorat cu 4.500 de persoane.

Ponderea ÎMM în totalul întreprinderilor în 2019 pe principalii indicatori

sursa: statistica.md

Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 157,34 miliarde lei sau 39,5% din veniturile din vânzări în total pe economie. La acest capitol cota IMM a scăzut cu un punct procentual faţă de 2018, ceea ce denotă că veniturile întreprinderilor mari au crescut mai rapid.

Analiza evoluţiei ÎMM arată creșterea veniturilor din vânzări în medie pe o întreprindere în anul 2019, care au constituit 2,81 milioane lei sau cu 225.800 lei mai mult față de anul 2018.

Advertisement

Veniturile din vânzări ale ÎMM, în medie pe o persoană, au crescut comparativ cu anul 2018 cu 29.100 lei și au constituit 468.000 lei în medie pe o persoană. Numărul de personal în medie pe o întreprindere în anul 2019 a constituit 6 persoane, la fel ca și în anul 2018.

Peste 36% din ÎMM sunt în comerţ

Datele statistice arată că în 2019 peste 36% din ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20.300 întreprinderi. În industria prelucrătoare au activat 4.700 de unităţi sau 8,4% din total, în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice au activat 4.900 de ÎMM sau 8,7% din totalul ÎMM.

Suma profitului/pierderilor până la impozitare obținut de întreprinderile mici și mijlocii în anul 2019 a constituit 12,39 miliarde lei sau cu 1,17 miliarde lei mai mult față de anul 2018.

De altfel, mai mult de 11% din IMM sunt companii proprietate publică și ele în 2019 au raportat profit de 290 milioane lei. 

Economia raioanelor depinde de ÎMM

Despre importanța ÎMM pentru economie vorbește faptul că în mai mult de jumătate din raioanele țării ele asigură cu loc de muncă peste 80% din totalul angajaților, iar în două raioane (Leova și Basarabeasca) IMM au o cotă de 100%.

Totodată, datele BNS arată că în majoritatea raioanelor activitatea economică este asigurată anume de IMM. Astfel în Basarbeasca şi Leova - ÎMM asigură 100% din veniturile din vânzări, în Sângerei - 97,5%, în Dubăsari - 95,4%, iar în Şoldăneşti - 93,3%. În total, în 18 din cele 35 unităţi teritoriale administrative cota ÎMM a fost de peste 60%.

Cea mai mică cotă din venituri a ÎMM se atestă la Rezina - 33,3%. Şi aceasta datorită faptului că acolo activează uzina de ciment. În municipiul Chişinău, ÎMM au o pondere de 34,9% din vânzări, iar în Bălţi - 34,2%.

Ce sunt IMM

Potrivit BNS, întreprinderi mici sunt considerate cele care au până la 49 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 25 de milioane de lei sau dețin active totale de până la 25 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro.

Întreprinderi mijlocii sunt cele care au până la 249 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau dețin active totale de până la 50 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro sau mici.Oportunitati