Exportatorii pot beneficia de noi facilități în comerțul cu statele CEFTA

shadow
Duminică, 02.08.2020 07:57   663
În cadrul comerțului preferențial între părțile CEFTA (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Kosovo), începând cu 31 iulie 2020, este aplicat cumulul total al originii și scutirea de taxe vamale, ca derogare de la prevederile Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM).

Aceasta ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr. 1599/2002 cu privire la regulile de origine și în Hotărîrea Guvernului nr. 761/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.

Prin urmare, exportatorii pot beneficia de aceste facilități, cu condiția prezentării declarației furnizorului/declarației pe termen lung a furnizorului, în care este oferită toată informația necesară referitoare la materia primă utilizată la producerea produsului finit.

Ce este cumulul de origine

Potrivit unui ghid publicat de Vamă, cumulul de origine este un mecanism prin care mărfurile obținute sau procesate într-o țară membră a Acordului de liber schimb (ALS) pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă țară.

Advertisement

În acest context, mecanismul în cauză permite utilizarea materialelor furnizate de furnizorii din țările partenere ALS și tratarea lor ca materiale originare pentru a determina originea produsului final sau considera un proces de producție realizat în zona de liber schimb.

Este una dintre modalitățile de a oferi producătorilor o flexibilitate mai mare în materie de aprovizionare cu materiale. Cumulul consolidează integrarea economică și cooperarea industrială între țările partenere.

Pe lângă cumulul bilateral și diagonal (principiul de cumul cel mai răspândit), există alte forme de cumul, de ex. regional, total, extins. Cumulul total, care face obiectul prezentului Ghid, este un tip de cumul care a fost deja aplicat între anumite grupuri de părți contractante în zona PEM, dar este o posibilitate nouă pentru părțile CEFTA.

Drawback sau scutire de taxe vamale

Termenul "drawback sau scutire de taxe vamale" se referă la scutirea sau rambursarea de taxelor la import pentru materialele utilizate la fabricarea unui produs destinat exportului.

Această procedură permite agenților economici să nu plătească taxe la import sau să recupereze taxele plătite la import pentru materialele folosite pentru prelucrare ulterioară, dacă bunul final pentru care sunt folosite aceste materiale este exportat. Unele norme cu privire la origine conțin o prevedere care nu permite utilizarea sistemelor de drawback sau scutire de taxe vamale pentru produsele importate care sunt folosite la fabricarea unui bun care urmează să beneficieze de un tratament preferențial în țara de import, și anume regula ”no-drawback”, potrivit Ghidului.

Nota informativă detaliată referitor la aceste modificări, precum și baza legislativă internațională poate fi accesată aici.Oportunitati