Modernizarea sistemului de siguranță alimentară cu finanţare de la Banca Mondială

shadow
Vineri, 31.07.2020 09:53   685
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat pe 31 iulie 2020 o finanțare de 15 milioane de dolari, oferită Republicii Moldova pentru a treia finanțare adițională în cadrul Proiectului agricultura competitivă în Moldova (PACM).

Acesta va susține modernizarea sistemului de siguranță alimentară al țării, prin crearea unui sistem exhaustiv, conform standardelor UE, de management al subproduselor de origine animală nedestinate producției de alimente.

Ținând cont de importanța sectorului agroalimentar, sistemele de control al calității și siguranței alimentelor, conforme standardelor UE, sunt esențiale pentru creșterea continuă a sectorului, exporturi, sănătatea publică și protecția mediului.

“Metodele și tendințele actuale de eliminare a deșeurilor de origine animală în Moldova nu sunt conforme celor mai bune practici internaționale și, astfel, se soldează cu riscuri majore pentru sănătate și mediu,” a declarat Anna Akhalkatsi, manager pentru Moldova, Banca Mondială.

“Sperăm că această finanțare adițională va stimula creșterea activității economice în sectorul agro-alimentar, deoarece îmbunătățirile în sistemul de siguranță a alimentelor vor amplifica perspectivele pentru producția sporită și diversificată pe piețele interne și pe piețele de export de produse lactate, carne și produse derivate.”

Suplimentar beneficiilor economice și comerciale, care sunt esențiale în contextul crizei determinate de COVID-19, abordarea subiectului restant de eliminare sigură a subproduselor de origine animală va genera multiple beneficii conexe pentru mediul ambiant și sănătatea publică, sporind rezistența Moldovei la focare epidemiologice de toxinfecție alimentară pe viitor.

Advertisement

De la aprobarea sa în 2012, PACM și finanțările adiționale aferente au consolidat eforturile țării privind competitivitatea exporturilor, atragerea investițiilor și sporirea accesului la piețe de export al produselor alimentare premium, prin finanțarea investițiilor, susținerea dezvoltării instituționale și acțiuni de integrare a utilizării bunelor practici agricole și a managementului durabil al terenurilor.

De asemenea, proiectul a oferit sprijin agricultorilor afectați de restricțiile de export pe piața Rusiei, evitând colapsul sectorului pomicol.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 588,1 milioane de dolari.

Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, înregistrarea proprietății funciare, educația, sectorul drumurilor, sănătatea și domeniul social, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultura și sectorul energetic.Oportunitati