Regimul fără vize cu UE: Moldova trebuie să rezolve problema creșterii cererilor de azil nefondate

shadow
Sâmbătă, 11.07.2020 14:55   1080
Comisia Europeană constată într-un raport că Republica Moldova, alături de alte șapte state continuă să îndeplinească cerințele privind liberalizarea vizelor și că circulația fără vize aduce în continuare beneficii economice, sociale și culturale statelor membre ale UE și țărilor partenere.

Comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson susține că procesul de liberalizare a vizelor este un instrument puternic pentru promovarea reformelor, inclusiv în domeniul justiției și securității.

"Acest proces facilitează contactele interpersonale și consolidează legăturile dintre UE și cetățenii din Balcanii de Vest și din țările Parteneriatului Estic. De-a lungul anilor, am văzut progrese semnificative ale partenerilor fără vize care ne consolidează relațiile. Sunt necesare eforturi continue pentru a menține aceste realizări”, a declarat Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson,

Ordinea și securitatea publică

Toate țările au continuat să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea crimei organizate, inclusiv prin cooperare operațională cu forțele de ordine ale statelor membre.

Acordurile bilaterale de implementare a Planului comun de acțiune UE-Balcanii de Vest referitor la combaterea terorismului reprezintă o etapă importantă în abordarea domeniilor-cheie prioritare, inclusiv prevenirea tuturor formelor de radicalizare și extremism violent, precum și provocările generate de revenirea teroriștilor străini și a familiilor acestora.

Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare în abordarea problemelor de securitate generate de provocările ce țin de criminalitate:
• Grupurile infracționale organizate din majoritatea țărilor raportate continuă să fie active în traficul ilicit de arme de foc și de diverse produse interzise (în special droguri și tutun).
• Se așteaptă ca toate țările partenere să mențină și să intensifice cooperarea operațională de prevenție cu Agențiile UE și acestea sunt încurajate să consolideze cooperarea transfrontalieră în asigurarea respectării legislației cu statele membre ale UE.
• Corupția la nivel înalt rămâne o problemă în toate țările vizate de acest raport.

Potrivit raportului, Moldova și Ucraina au suferit în mod special de pe urma fraudelor bancare, înregistrând puține progrese în urmărirea penală a celor implicați și în procesul de recuperare a activelor fraudate.

Advertisement

În Republica Moldova, au fost întreprinse acțiuni importante, dar aceste eforturi trebuie fortificate și susținute. În Ucraina, este important de a menține și consolida independența instituțiilor anticorupționale. Sprijinul UE va fi condiționat în continuare și va depinde de progresele concrete din agenda reformelor, în special, în domeniile anticorupției și justiției.

Migrația, azilul și gestionarea frontierelor

Toate țările evaluate continuă să ia măsuri pentru a face față provocărilor privind migrația ilegală și protecția frontierelor. Coordonarea dintre autoritățile de frontieră și cooperarea privind readmisia și returnarea cu toate țările din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic rămân pozitive.

Majoritatea covârșitoare a cetățenilor din țările fără viză sunt călători de bună credință, cu motive legitime de a călători în UE. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi în plus pentru a soluționa problemele existente, inclusiv prin campanii-țintă de informare referitor la drepturile și obligațiile călătoriilor fără viză:
• Deși s-a atestat o scădere globală a numărului de cereri de azil nefondate, numărul total rămâne un motiv de îngrijorare, în special în cazul Albaniei și al Georgiei. Migrația neregulată a resortisanților dintr-un număr de țări evaluate a crescut sau este la un nivel ridicat.
• Capacitatea de găzduire atât a solicitanților de azil, cât și a persoanelor supuse procedurii de returnare este insuficientă în unele țări din Balcanii de Vest, mai ales în Bosnia și Herțegovina.
• Implementarea cu succes a Acordurilor europene privind statutul poliției de frontieră și de coastă (Frontex) între țările din Balcanii de Vest și UE va contribui la consolidarea cooperării la frontieră și la prevenirea intrărilor neautorizate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Restul acordurilor vor fi finalizate rapid.
• Toate țările cu regim fără vize, evaluate în acest raport, vor trebui să depună eforturi suplimentare pentru a-și asigura alinierea deplină la politica UE în materie de vize.

Potrivit raportului, Moldova trebuie să crească eforturile și să ia măsuri pentru a rezolva creșterea cererilor de azil nefondate.

Pașii următori

Comisia va continua să monitorizeze îndeplinirea cerințelor privind liberalizarea vizelor prin reuniuni ale înalților funcționari, precum și prin reuniunile și dialogurile obișnuite ale Subcomitetului Justiție, Libertate și Securitate dintre UE și țările cu regim fără vize. Pentru Balcanii de Vest, această monitorizare va avea loc și prin rapoarte periodice de extindere și, după caz, prin negocieri de aderare la UE.

Raportul despre evaluarea îndeplinirii cerințelor de liberalizare a vizelor se referă la țările din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, precum și la trei țări ale Parteneriatului Estic: Georgia, Moldova și Ucraina.

Acesta este al treilea din mecanismul de suspendare a vizelor şi se referă la anul calendaristic din 2019 și la prima jumătate a anului 2020.

Comisia Europeană susţine că, în general, schema de călătorie fără vize și-a îndeplinit scopul: a consolidat contactul dintre persoane între Balcanii de Vest și țările parteneriatului estic și UE, inclusiv cu comunitățile diasporei din statele membre, îmbunătățirea oportunităților de afaceri și a schimburilor culturale, și a permis cetățenilor țărilor cu regim liberalizat de vize să cunoască mai bine UE.

Călătoriile fără viză pentru cetățenii Muntenegrului, Serbiei și Macedoniei de Nord sunt în vigoare din decembrie 2009. Pentru cetățenii din Albania și Bosnia și Herțegovina, călătoria fără vize este posibilă începând cu sfârșitul anului 2010. Pentru Moldova călătoria fără vize a intrat în vigoare în aprilie 2014, pentru Georgia - în martie 2017, pentru Ucraina - în iunie 2017. Oportunitati