Noul Cod vamal poate institui noi bariere pentru activitatea investitorilor străini

shadow
Vineri, 10.07.2020 09:16   1723
Noul Cod Vamal aprobat de Guvernul Chicu conține o serie de prevederi care ne întorc cu 20 de ani în urmă și de fapt creează noi bariere în calea investițiilor, promovând interesele unui monopol local al metalelor.

După aproape 3 ani de ședințe și discuții publice, Guvernul se poate lăuda cu adoptarea unui nou Cod vamal, care potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța „aduce simplitate în modalitatea de reglementare și interpretare a legislației vamale” și este un pas în direcția integrării economiei naționale în spațiul UE.

Revenirea la modelul vechi de acum 20 de ani

Dar nu a trecut nicio zi de la adoptare ca specialiștii și oamenii de afaceri să descopere că documentul conține mai multe prevederi care, din contra, complică activitatea companiilor și creează noi bariere tehnice.

E vorba, de exemplu, de regimul vamal special de zona economică liberă, noul Cod Vamal conținând prevederi care radical reglementează un alt regim vamal pentru mărfurile străine introduse și plasate în regim vamal de zona liberă.

Doi mai investitori străini, DRA Draexlmaier Automotive și  Gebauer & Griler (GG) Cables & Wires EE SRL, care își desfășoară activitatea în Zona Economică Liberă Bălți și care au investit până acum circa 100 milioane de dolari în câteva fabrici, creând circa 10.000 de locuri de muncă în țara noastră, s-au adresat deja Parlamentului Republicii Moldova cu sesizări în acest sens, în care își exprimă îngrijorările privind noile prevederi promovate de Guvern

“Îngrijorările în mare parte se referă la prevederile regimului vamal special de zona liberă, prevederi care radical reglementează un alt regim vamal de zona liberă pentru mărfurile străine introduse și plasate în regim vamal de zona liberă decât cel actual”, se menţionează în scrisoarea DRA Draexlmaier Automotive.

Astfel, autorii noului Cod Vamal propun implementarea modelului de zona liberă în care mărfurile străine pot să fie introduse pe acest teritoriu doar în condițiile de depozitare (art.278 lit.(b)), iar în cazul în care aceste mărfuri urmează a fi supuse cărorva operațiuni de prelucrare în interiorul zonei libere, atunci aceste mărfuri mai urmează a fi plasate în regim vamal special de perfecționare activă/admitere temporară sau liberă circulație (art.315 alin.1 Cod vamal nou).

„Varianta propusă (mărfurile străine introduse în zona liberă să fie plasate în regim de perfecționare activă) va îngreuna activitatea rezidenților zonelor economice libere, va impune obținerea autorizațiilor din parte Serviciului Vamal, va readuce în practică multitudinea de evidențe vamale / fiscale / contabile, se vor comite o multitudine de greșeli și vor fi aplicate sancțiuni pecuniare usturătoare, va contribui la tergiversarea perfectării actelor vamale / a vămuirii mărfurilor etc.”, susține DRA Draexlmaier Automotive SRL, care are deja 4 fabrici în Moldova.

Advertisement

„Considerăm și insistăm asupra menținerii acelui model de zonă liberă și a acelui regim vamal de zonă liberă care este în formula actuală și nicidecum reîntoarcerea la modelul propus de autorii proiectului. Inter alia, menționăm faptul că acest model propus de autorii proiectului a fost activ în perioada anilor 1999 – 2001, la care s-a renunțat pe motivele mai sus invocate. La această etapă, revenirea la modelul vechi de activitate ar însemna că nu progresăm ci regresăm în dezvoltare. În aceste condiții, considerăm că prevederile art.315 urmează a fi radical revizuite prin a exclude obligativitatea plasării mărfurilor introduse în zona liberă în regim de perfecționare activă”, se arată în adresare.

Licențe pentru rezidenți

Mari îngrijorări generează și art.317 alin.(2) din Codul vamal nou, care reglementează noțiuni noi în ce privește introducerea „licențelor de export” în cazul în care mărfurile sunt scoase dintr-o zonă liberă și introduse într-o altă parte a teritoriului vamal sau plasate sub un regim vamal. Aceasta este în contradicție directă cu prevederile din art.7 alin.(4) din Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, care prevede expres faptul că „pe teritoriul zonelor libere nu se aplică regimul de contingentare şi licenţiere la importul şi exportul mărfurilor (serviciilor)”, susține administraţia companie Gebauer, unul dintre cei mai mari investitori străini din Moldova.

„Dacă prevederile art.317 vor intra în vigoare în formatul actual, activitatea rezidenţilor zonelor libere se va îngreuna din cauza obligativităţii obţinerii licenţelor pentru efectuarea exporturilor de produse finite, semifinite, returnarea componentelor de materie primă, inclusiv şi exportul resturilor şi deşeurilor din procesul de producţie, care sunt parte nemijlocită a oricărui proces de producţie”, se arată în scrisoarea Gebauer & Griler (GG) Cables & Wires EE SRL.

Compania propune ca tot ce ţine de activitatea rezidenţilor ZEL, din punct de vedere al reglementărilor vamale, să rămână la fel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare, pentru că noile reglementări aprobate de Guvern „creează noi bariere administrative şi costuri suplimentare, respectiv înrăutăţesc condiţiile de activitate ale producătorilor industriali-rezidenţi ai zonelor economice libere”.

Amintim că, patru ani în urmă, fostul minister al Mediului a încercat să impună astfel de restricţii unor agenți economici din ZEL Bălți la exportul resturilor din procesul de producție şi săi forţeze să le vândă monopolului local Metalferos, care propunea un preţ de 3-4 ori mai mic pentru ele decât companiile din România. Potrivit unor calcule, beneficiul din această diferență ar fi de câteva milioane de euro.

„În acest caz, exportul resturilor din procesul de producere nu cade sub incidența Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Totodată, în conformitate cu art.7 pct.4 din Legea cu privire la zonele economice libere, pe teritoriul zonelor libere nu se aplică regimul de contingentare și licențiere la importul și exportul mărfurilor (serviciilor)”, se arată în demersul Gebauer & Griller.

Sancţiuni mai mari

Un alt aspect ce trezește mari îngrijorări pentru cei de la DRA Draexlamier Automotive SRL este faptul că sancțiunile prevăzute de Codul vamal nou pentru săvârșirea contravențiilor vamale sunt exagerat de mari comparativ cu cele actuale și în raport cu gravitatea faptei, fiind vorba de sute de mii lei amendă în unele cazuri.

În aceste circumstanțe, ei sugerează revizuirea tipurilor încălcărilor vamale și cuantumul amenzilor pentru săvârșirea acestora.

Astfel, chiar dacă art.426 alin.(6) din Codul vamal nou spune expres faptul că prevederile ce vizează aplicarea regimului de zonă liberă, inclusiv aferente Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti și Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti, se pun în aplicare la expirarea a 10 ani de la data intrării în vigoare a noului cod, pentru noii rezidenți acestea nu vor fi aplicabile.

Altfel spus concomitent pentru rezidenți ZEL vor fi aplicate prevederile actualului și noului Cod vamal.

În opinia administraţiei DRA Draexlmaier Automotive, „aplicarea concomitentă a prevederilor legislației vechi în raport cu novațiile prevederilor Codului vamal nou va crea un impediment major în realizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor de către rezidenții zonelor economice libere”.

Astfel, putem constata că noul Cod vamal în loc să ducă la uniformizarea procedurilor și formalităților vamale și respectiv facilitarea activităţii comerciale, crează noi bariere. Oportunitati