Noi cerinţe privind capitalul organizațiilor de creditare nebancare

shadow
Joi, 09.07.2020 07:20   795
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul Hotărârii privind cerințele față de capitalul organizațiilor de creditare nebancare (OCN), care stabilește criteriile și cerințele de deținere și menținere a capitalului reglementat, aplicate tuturor OCN.

Potrivit CNPF, în urma acestei decizii OCN vor fi obligate să dețină și să mențină capitalul reglementat în raport cu valoarea activelor la orice dată în valoare de cel puțin 5%.

O astfel de prevedere există însă din 2018, în articolul 17 din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

Documentul adoptat de CNPF determină și elementele de bază ale capitalului reglementat, sintagmă care a fost inclusă la începutul acestui an în Legea nr.1/2018 odată cu adoptarea unor modificari în acte legislative.

Astfel, capitalul reglementat, pe lângă capitalul propriu, include un instrument financiar nou - „împrumutul subordonat”. Potrivit art.3 din Legea nr.1/2018, împrumutul subordonat poate fi acordat OCN printr-o singură operațiune de către deținătorii organizației de creditare nebancară şi/sau de către bănci, societăți financiare nebancare, organizații necomerciale şi/sau persoane considerate investitori calificați potrivit legislației privind piața de capital, a cărui valoare depășește echivalentul a 600.000 de lei şi care îndeplinește cumulativ mai multe criterii, inclusiv: nu este garantat; termenul de scadență este de cel puțin 3 ani; în cazul lichidării organizației, împrumutul se achită după executarea creanțelor tuturor creditorilor OCN.

Advertisement

Totodată, capitalul reglementat urmează a fi ajustat cu surplusul (deficitul) dintre provizioanele pentru pierderi la active constituite conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară și provizioanele pentru acoperirea pierderilor la active înregistrate în contabilitatea entității.

Potrivit CNPF, necesitatea ajustării este condiționată de faptul că, potrivit pct.2 din Regulament, în scopuri fiscale, OCN care corespund criteriilor stabilite la art.22 alin.(1) din Legea nr.1/2018, li se permite deducerea provizioanelor pentru acoperirea pierderilor la active calculate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, fapt care influențează asupra valorii capitalului propriu și, respectiv, asupra valorii capitalului reglementat

Articolul 22 din Legea nr.1/2018 prevede că "organizația de creditare nebancară ale cărei active, la sfârșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50.000.000 de lei este obligată să efectueze auditul situațiilor financiare anuale".

La finele lunii martie 2020, pe piaţă activau 169 de OCN, din care 32 aveau active mai mari de 50 milioane lei.

În primul trimestru al anului 2020, stocul creditelor acordate de OCN depăşea 8,1 miliarde lei, iar profitul OCN doar pentru primele trei luni ale acestui an se ridica la circa 159 milioane lei.Oportunitati