Câți oameni au mai rămas în Moldova. În 2019 25% din cei care au emigrat erau copii și adolescenți

shadow
Duminică, 05.07.2020 09:20   1773
Numărul provizoriu al populației cu reședința obișnuită al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2020 a constituit 2,64 milioane persoane, fiind în scădere cu 1,7% (45.700 persoane) față de aceeași perioadă a anului 2019. Reducerea s-a produs în special din cauza emigrației.

Potrivit Biroului Național de Statistică la începutul anului 2020, numărul provizoriu al populației cu reședința obișnuită a fost cu 8,0% (228.700 persoane) mai mic decât în ultimii 7 ani (01.01.2014-01.01.2020).

Procesul de depopulare a Republicii Moldova continuă

În anul 2019 s-au născut 32.000 copii, cu 2.700 mai puțin comparativ cu anul precedent (sau în scădere cu 7,9%). Numărul decedaților în anul 2019 a fost de 36.400 persoane, cu 891 persoane (sau 2,4%) mai puțin comparativ cu anul precedent.

Totodată, rata mortalității a scăzut nesemificativ, constituind 13,7%, comparativ cu 13,8% în anul 2018. Valorea „supramortalității masculine” în anul 2019 a fost de 113 decese masculine la 100 decese feminine.

Ca și în anii precedenți, motivul principal al descreșterii populației rămâne a fi migrația netă negativă.

Advertisement

Altfel spus procesul de depopulare a Republicii Moldova a continuat.

Totuși BNS nu prezintă datele provizorii pentru 2019, dar precizează că pentru estimarea migrației finale pentru un anumit an sunt necesari 3 ani consecutivi. În consecință datele pentru anul 2018 sunt considerate finale, iar estimările provizorii pentru migrația internațională pentru anul 2019 au fost efectuate în baza ratelor migrației din anul 2018, pentru a estima numărul provizoriu al populației cu reședința obișnuită la 1 ianuarie 2020. 

Astfel datele statistice arată că migrația netă pentru anul 2018 a constituit minus 41.800 persoane și aceeași cifră este luată în calcul și pentru 2019.

În anul de referință, sporul migrator a înregistrat o ușoară tendință pozitivă față de anul 2017 (49.400 persoane), această evoluție datorându-se unei rate mai înalte de creștere a numărului de imigranți comparativ cu cea a numărul de emigranți.

25% din cei care au emigrat sunt copii și adolscenți

Potrivit BNS 14% din cei care au emigrat sunt copii de 0-10 ani, iar 11% - copii și adolescenți de 11-20 ani. Cele mai mari cote le revin însă grupelor de vârstă de 21-30 de ani și 31-40 de ani (25% și respectiv de 21%). 

Aceleași date arată că la imigrație cota copiilor și adolescenților este mult mai mică, în timp ce cea a persoanelor în vârstă este mai mare.

Biroul Național de Statistică mai precizează că reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc).Oportunitati