Detalii noi despre negocierea prețului de achiziție a energiei de către Premier Energy

shadow
Sâmbătă, 27.06.2020 09:26   919
Grupul Premier Energy a făcut publice detalii despre etapele procesului de derulare a concursului de achiziție a energiei electrice, desfășurat în perioada 11 februarie – 22 iunie 2020.

Acesta a început pe 11 februarie 2020 cu expedierea solicitărilor de oferte tuturor potențialilor furnizori.

Energocom joacă împreună cu Centrala Termoelectrică Moldovenească 

24 februarie 2020 – înregistrarea confirmărilor de participare a potențialilor furnizori: SA Energocom (deținută de Guvern), Centrala Termoelectrică Moldovenească (Mолдавская ГРЭС) din regiunea separatistă, DTEK Pavlogradugol (ДТЭК Павлоградуголь), DE Trading (ООО ДЕ Трейдинг) din Ucraina, Fly Ren First Solar Park SRL și Moldelectromontaj SA din Moldova.

27 februarie 2020 – aprobarea listei scurte de furnizori care întrunesc toate condițiile tehnice necesare: SA Energocom, Centrala Termoelectrică Moldovenească (Mолдавская ГРЭС) din regiunea separatistă, DTEK Pavlogradugol (ДТЭК Павлоградуголь), DE Trading (ООО ДЕ Трейдинг) din Ucraina. Companiile Fly Ren First Solar Park și Moldelectromontaj și-au retras solicitarea de intenție de participare la licitație.

3 martie 2020 – expedierea solicitărilor de oferte potențialilor furnizori (lista scurtă) cu indicarea termenului limită 18.03.2020, ora 13:00.

Advertisement

Din cauza restricțiilor impuse de autoritățile din regiune în legătură cu pandemia COVID 19, majoritatea furnizorilor precalificați au solicitat amânarea termenului de prezentare a ofertelor până pe 25 martie 2020.

25 martie - a fost sistată procedura de licitație pentru procurarea energiei electrice, în conformitate cu pct.16 a Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Astfel s-a decis ca Energocom va acoperi 100% din necesitățile furnizorilor reglementați de energie electrică, dintr-o singură sursă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire și încheierea contractelor de procurarea a energiei electrice între furnizorii reglementați de energie electrică și SA Energocom pentru 3 luni, cu posibilitate de prelungire.

4 iunie 2020 - a fost reluată procedura de licitație pentru procurarea energiei electrice pentru perioada contractuală 1 iulie 2020 - 31 martie 2021 și au fost expediate scrisorile de solicitare a ofertelor financiare de furnizare a energiei în volum 1.618 milioane kWh. Termenul limită de prezentare a ofertelor a fost stabilit pentru 22 iunie 2020, ora 13:00, când a avut loc și ședința de recepționare, deschidere și validare a ofertelor.

Ucrainenii au propus energie mai scumpă cu 13 - 15,4%

La concursul de oferte au participat și au prezentat propuneri companiile Energocom la pachet cu Centrala Termoelectrică Moldovenească, DTEK Pavlogradugol și DE Trading din Ucraina.

După două runde de licitație, cea mai avantajoasă s-a dovedit a fi oferta Energocom, care a redus prețul cu 6,44%: de la 52 USD/MWh la 48,65 USD/MWh pentru 100% din volum care va fi asigurat de Centrala Termoelectrică Moldovenească. 

În același timp în ambele runde ucrainenii de la DTEK Pavlogradugol au oferit energia la un preț de 57,5 USD/MWh, adică cu 15,4% mai mare decât oferta Energocom/Centrala de la Cuciurgan, iar DE Trading la un preț de 56 USD/MWh - cu 13,1% mai scump decât oferta Energocom. 

Astfel de la 1 iulie 2020 și până pe 31 martie 2021 energia electrică va fi achiziționată de Premier Energy la un preț de 48,65 USD/MWh.

Potrivit companiei, contractul de achiziție a energiei electrice a fost coordonat de operatorii de sistem și prezentat ANRE pentru avizare.Oportunitati