BNM a recunoscut garanțiile financiare emise de ODIMM

shadow
Marţi, 23.06.2020 05:20   401
Banca Națională a Moldovei a recunoscut garanțiile financiare emise de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în calitate de diminuator a riscului de credit.

Aceasta după ce pe 29 mai 2020, au intrat în vigoare modificările operate la Regulamentul BNM cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate.

Astfel acesta a fost completat cu un punct nou - 381, care permite băncilor să aplice o pondere a riscului de credit aferent expunerile față de garanțiile emise de ODIMM în proporție de doar 20%.

Pentru a beneficia de garanții de la stat, antreprenorii trebuie să depună o cerere la una dintre băncile partenere ale ODIMM, după care banca va examina cererea de acordare a creditului și va înainta către ODIMM cererea de garantare însoțită de solicitarea întreprinderii.

Advertisement

ODIMM va examina cererea de garantare în termen de până la 5 zile lucrătoare, iar în cazul acceptării acesteia, banca și solicitantul vor putea semna contractul de credit.

Resursele financiare ale Fondului de Garantare a Creditelor sunt formate din alocații de la Bugetul de Stat, asistență de la donatori și alte surse.

Până în prezent, ODIMM a emis garanții financiare pentru 415 companii, în valoare de 155,81 milioane de lei, care au facilitat obținerea creditelor bancare în sumă de 460,05 milioane de lei.

Finanțarea IMM-urilor a contribuit la implementarea unor proiecte investiționale în valoare de peste 677 milioane lei și la facilitarea creării și menținerii a peste o mie de locuri noi de muncă.

Aminitim că ODIMM este o institutie publică, necomercială, non-profit creată de Guvern în anul 2007 și care activează în coordonarea Ministerului Economiei și cu alte autorități centrale și locale, asociații de afaceri, prestatorii de suport în afaceri și IMM.

ODIMM are misiunea de a contribui la sporirea competitivității economiei naționale prin susținerea dezvoltării sectorului IMM.Oportunitati