Numărul șomerilor înregistrați a crescut cu 48%

shadow
Duminică, 21.06.2020 12:44   470
Potrivit unui studiu a pieței muncii din Republica Moldova, efectele crizei pandemice au început să fie resimțite din aprilie 2020, ceea ce a dus la o creștere a numărului șomerilor înregistrați cu 48% față de luna precedentă.

Autorii studiului estimează că această criză va duce la o majorare mai pronunțată a populației inactive de 25-60 ani, care va crește în 2020 cu 30%.

De asemenea, potrivit autorilor studiului, pandemia COVID-19 va avea un impact major și de durată asupra pieței muncii din Republica Moldova, fiind necesar un răspuns prompt și de anvergură din partea statului pentru a diminua consecințele.

„O adevărată provocare pentru piața muncii din Republica Moldova este stituația pandemică. Pe lângă efectele asupra sănătății, pandemia COVID-19 a provocat unul din cele mai mare șocuri pentru economia națională din ultimele decenii, cu consecințe sociale și economice negative semnificative.

Advertisement

Situația excepțională a condus la constrângeri pe piața forței de muncă, a afectat afacerile locale și grupurile vulnerabile”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Totodată Ministerul Economiei speră că pe lângă informația actuală privind situația pe piața muncii din Republica Moldova, acest studiu va ajuta la crearea unei viziuni sistemice a domeniului, inclusiv pe cele mai frecvente obstacole, precum și formularea unui set concret de intervenții de politici.

Studiul a analizat situația actuală pe piața muncii din Republica Moldova, tendințele privind ocuparea forței de muncă pentru perioada 2020-2025, oportunitatea liberalizării accesului forței de muncă străine pe piața muncii din țara noastră, precum și impactul pandemiei COVID-19. 

Studiul pieței muncii din Republica Moldova a fost elaborat la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.Oportunitati