Sindicatele: Recuperarea zilelor libere prin majorarea timpului de muncă contravine Codului Muncii

shadow
Vineri, 19.06.2020 14:16   542
Recuperarea orelor de lucru echivalente cu 10 zile libere, prin majorarea, începând cu 18 mai 2020 a zilelor de luni până vineri a timpului zilnic de muncă cu o oră și reducerea pauzei de masă cu 30 de minute, vine în contradicție cu prevederile Codului muncii.

Despre aceasta se menționează într-un aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate de către Comisia pentru Situații Excepționale, expediat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Asta chiar dacă Guvernul a aprobat pe 3 iunie 2020 Hotărârea privind modul de recuperare a zilelor libere acordate în perioada stării de urgență

Sindicaliștii susțin că, potrivit prevederilor alin.

Advertisement

(5) al art. 111 din Codul Muncii, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, Guvernul este în drept (doar) să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile.

Totodată, se menționează că majorarea timpului zilnic de muncă cu o oră sau reducerea pauzei de masă cu 30 de minute, sunt prerogative stabilite pentru angajator și salariat care se negociază și se consfințesc în regulamentul intern al unității, în contractul colectiv și în contractul individual de muncă.

CNSM propunea ca în punctul 1 al hotărârii Guvernului cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate ca zile libere, să fie stabilită recuperarea tuturor zilelor declarare libere (adică 22 de zile), prin zilele de sâmbătă pe parcursul anilor 2020-2021, iar punctele 2-5 să fie excluse.

De asemenea, sindicaliștii se referă și la prevederea inclusă în document cu privire la reținerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaților față de angajator, potrivit căreia în caz de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu pînă la recuperarea deplină a zilelor/orelor libere, angajatorul va reține din plățile ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate.

Sindicaliștii propun ca această prevedere să fie exclusă pentru neadmiterea contradicțiilor dintre prevederile hotărârii Guvernului și Codul muncii, precum și în scopul evitării eventualelor situații litigioase.Oportunitati