Ce sectoare ale economiei au asigurat creșterea PIB în primul trimestru al 2020

shadow
Marţi, 16.06.2020 08:04   697
În primul trimestru al acestui an Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 43.685 milioane lei prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 0,9% față de trimestrul I al anului 2019.

Datele Biroului Național de Statistică (BNS) denotă că deși PIB-ul a crescut, această creștere a fost cu 3,6 puncte procentuale mai mică decât în aceeași perioadă din 2019, comparativ cu 2018. Astfel, efectele pandemiei Covid-19 s-au făcut observate deja în primul trimestru al acestui an, dar experții spun că acestea vor fi cel mai vizibile în trimestrul II.

Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%. 

Potrivit BNS, la categoriile de resurse, creșterea PIB-ului s-a datorat cel mai mult sectorului construcții (+0,6%) cu un aport de 6,9% și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) de 8,6%.

Sectorul informații și comunicații a crescut cu 0,4%, cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,9%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+0,3%), cu o pondere de 20,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 1,7%.

Advertisement

O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu un aport la formarea PIB de 15,3% și o majorare a volumului cu 3,9%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut evoluțiile din industria extractivă și prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze; administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială etc.

Din punct de vedere al utilizării PIB, o contribuție semnificativă a avut-o formarea brută de capital fix (+2,0%), cu un aport de 21,2% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 9,3%.

A înregistrat o creștere de 0,1% și consumului final al administrației publice și instituțiilor. Pe de altă parte, consumul final al gospodăriilor populației a scăzut cu 1,6%, el având o pondere de 84,9% la formarea PIB, mai relevă datele Biroului Național de Statistică.

Prognozele Guvernului arată că economia Republicii Moldova se va contracta cu aproape 3% în acest an, comparativ cu o creștere estimată la aproape 4% în bugetul anual aprobat la finele anului trecut.Oportunitati