Reforma pensiilor: Şi în Moldova vor începe să funcționeze fonduri de pensii facultative

shadow
Miercuri, 10.06.2020 18:23   691
Guvernul a susținut un proiect de lege ce stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative (așa zisul pilon III) în Republica Moldova. Asta chiar dacă deja există o lege a fondurilor nestatale de pensii, întrată în vigoare în 1999.

Documentul, elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), specifică cerințele față de organizarea și instituirea unei piețe interne pentru acumularea și oferirea de pensii facultative, pe baza economiilor capitalizate individuale, în condiții de siguranță și de tratament echitabil pentru participanți.

Cum se va forma sistemul facultativ de fonduri de pensii 

Potrivit proiectului de lege sistemul pensiilor facultative nu limitează participarea persoanelor în funcție de vârstă sau mărimea contribuției, iar aderarea la un fond de pensii facultative este o opțiune individuală.

"Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contribuțiilor voluntare ale salariaților și/sau angajatorilor. Fiecare participant va decide fondul de pensii la care va contribui, precum și mărimea contribuției, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond", susține CNPF.

De asemenea, proiectul prevede un element nou menit să consolideze relația dintre angajat-angajator, materializat printr-un plan de pensii ocupaționale.

Astfel, în timp ce fondurile de pensii facultative sunt axate în special pe componenta individuală de retail, fondurile de pensii ocupaționale se bazează pe componenta corporativă, fiind constituite la inițiativa angajatorului, care achită contribuțiile pentru angajații săi. 

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate pe acțiuni constituită exclusiv în scopuri de creare și administrare a fondurilor de pensii facultative sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar (societate de administrare fiduciară a investițiilor, asigurător / reasigurător).

Advertisement

Proiectul de lege include reglementări în materie de supraveghere și intervenție din partea CNPF, în scopul protejării intereselor participanților fondului de pensii.

Astfel, în scopul limitării riscurilor și asigurării redresării situației financiare a fondului de pensii facultative, au fost stabilite măsuri de intervenție și sancționare. Ca o ultimă măsură este prevăzută administrarea specială, având drept scop conservarea valorii activelor fondurilor de pensii și redresarea financiară a administratorului.

Documentul mai prevede constituirea Fondului de garantare a contribuțiilor în sistemul de pensii facultative reglementat și gestionat de CNPF, care va avea menirea să compenseze pierderile participanților și beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, în cazul imposibilității asigurării lor de către administratorii de fonduri.

20 de ani și trei fonduri nefuncționale

"Toate aceste prevederi sunt menite să sporească atractivitatea fondurilor de pensii facultative, atât pentru angajatori cât și pentru angajați, pentru a impulsiona prin condiții flexibile constituirea unor fonduri de pensii facultative/ocupaționale în beneficiul participanților/angajaților, în calitate de viitori pensionari", susține CNPF.

Amintim că acum 20 de ani, în anul 1999 a intrat în vigoare o lege a fondurilor nestatale de pensii. Totodată, în Republica Moldova au fost înregistrate și trei fonduri de pensii private, însă acestea nu au putut funcționa.

Cea mai mare barieră a fost reglementarea fiscală a fondurilor, contribuțiile persoanelor care ar fi investit în asemenea fonduri, urmând a fi impozitate. Oportunitati