Când şi cum achităm în acest an impozitul pe bunurile imobiliare

shadow
Joi, 04.06.2020 17:45   510
Primăria municipiului Chișinău informează că termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare este 25 septembrie, conform modificărilor la legislația fiscală (art. 282 Cod Fiscal) și deja nu mai există 2 termene de plată.

Totodată, contribuabilii care achită integral suma calculată pentru anul 2020, până la 30 iunie, beneficiază de o reducere de 15% din valoarea impozitului.

Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiile poștale, instituțiile bancare, prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md sau prin: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx cu log-ările semnăturii digitale/mobile.

Scutirea la impozitul pe bunurile imobiliare se acordă persoanelor de vârstă pensionară, în temeiul art.

Advertisement

283 din Codul fiscal, conform Anexei (380.000 lei din valoarea estimată în scopul impozitării imobilului - domiciliu).

Potrivit Codului Fiscal, obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

Menționăm că categoria bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării se impozitează în conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal, iar bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale se impozitează potrivit prevederilor Legii nr.1056 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.Oportunitati