O nouă instituţie publică se va ocupa de gestionarea asistenţei externe

shadow
Joi, 04.06.2020 07:36   1192
Guvernul a decis crearea instituției publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, care va lua locul Directoratului Liniei de Credit din cadrul Ministerului Finanţelor.

Noua instituţie se va afla în subordinea Ministerului Finanţelor şi se va implica la toate etapele de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră, asigurând suportul necesar atât structurilor de management, cât şi beneficiarilor proiectelor.

Citiți și:

Inventarierea asistenței externe. În 2016 Moldova a primit ajutor de circa 10 miliarde lei

În opinia Ministerului Finanţelor, noul mecanism constituie dezvoltarea unui cadru instituţional şi legal în vederea creării sistemului centralizat de gestionare de către instituţiile relevante la nivel naţional a fondurilor oferite de partenerii de dezvoltare din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională. 

Crearea Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă prin reorganizarea şi absorbţia Directoratului Liniei de Credit era necesară şi pentru evitarea "tergiversării implementării proiectelor de asistenţă externă... care se afla în plin proces de demarare". 

În plus, pentru a beneficia de fondurile alocate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională, statele partenere, inclusiv Republica Moldova, urmează să respecte o serie de cerinţe privind modul de management, audit, control şi recuperarea fondurilor utilizate contrar destinaţiei în cadrul acestor programe.

Advertisement

Ministerul Finanţelor susţine că crearea noii instituţii nu implică cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat, iar Oficiul va fi finanţat din fondurile de asistenţă tehnică al programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională, alţi parteneri de dezvoltare, precum şi din mijloacele financiare destinate pentru activitatea Directoratului Liniei de Credit.

Autorităţile speră că noua instituţie ca permite asigurarea suportului instituţiilor naţionale în întreprinderea acţiunilor necesare pentru desemnarea şi punerea în aplicare, la toate etapele, a sistemului naţional de management şi control aferent programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională, precum şi asigurarea suportului beneficiarilor naţionali în procesul de aplicare în cadrul apelurilor de proiecte din programele de cooperare transfrontalieră şi transnaţională, dar şi la etapa de implementare şi monitorizare.

Menţionăm că, până în anul 2018, de coordonarea asistenței externe se ocupa Cancelaria de Stat, iar în aprilie 2018 a fost obligată să transmită Ministerului Finanțelor drepturile de posesor asupra Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP) și materialele aferente asistenței financiare externe.

Guvernul Filip susținea că această măsură urmărește asigurarea unui management financiar durabil al asistenței externe, utilizarea eficientă a resurselor disponibile, pentru a maximiza impactul asistenței externe pentru dezvoltarea Republicii Moldova, dar și alinierea procesului de programare a asistenței externe la sistemul național de planificare bugetară și implicit calendarul bugetar.

Cu toate acestea, din 2017 nu a mai fost publicat nici-un raport privind gestiunea asistenței externe și nu se știe cal care este valoarea acesteia în condițiile în care o mare parte se duce direct la destinatar (autorități locale, instituții publice etc) și nu trece prin strucuturile guvernamentale.Oportunitati