Moldova negociază un credit de 70 milioane euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

shadow
Luni, 11.05.2020 06:01   783
Guvernul planifică iniţierea negocierilor asupra Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 și Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) s-a angajat să ofere finanţare flexibilă şi în timp util ţărilor membre, pentru consolidarea sistemului de sănătate publică şi atenuarea impactului socio-economic al pandemiei de Covid-19. 

Împrumut de 70 milioane euro

În consecinţă Republica Moldova a înaintat în adresa CEB un demers în care îşi exprimă interesul pentru contractarea unui împrumut de 70 milioane euro.

El va avea două componente: sănătate – de 40 milioane euro şi Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii – 30 milioane euro.

În cadrul componentei sănătate urmează a fi finanţate cheltuieli pentru achiziţia în cadrul procedurilor de urgenţă, a echipamentelor medicale şi materiale consumabile, reabilitarea şi transformarea spaţiilor/unităţilor medicale, mobilizarea de expertiză suplimentară, întru asigurarea măsurilor de răspuns de urgenţă la Covid-19.

De implementarea acestei componente se va ocupa Ministerul Sănătăţii prin intermediul Unităţii speciale create în acest sens.

Advertisement

Componentă de suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMMM) va oferi finanţare pentru capital circulant şi nevoile de investiţii ale IMMM-urile afectate de criză, ajungându-le să păstreze locurile de muncă viabile. De implementare se va ocupa Directorul Liniei de Credit (DLC) prin recreditarea beneficiarilor finali prin intermediul instituţiilor financiare participante.

Guvernul estimează că resursele financiare din acest împrumut să acopere cheltuielile aferente Covid-19 în perioada bugetară 2020-2022. În consecinţă data limită spre debursare este stabilită pe 30 iunie 2022.

Maturitatea maximă aferentă creditului este de 15 ani în cadrul componentei sănătate şi de 7 ani – la componenta suport pentru IMMM.

În cadrul acestui proiect de finanţare 90% va fi asigurat de CEB, iar restul de Guvern prin resurse atrase de la alţi parteneri de dezvoltare sau din resursele revolving ale DLC.

Potrivit Ministerului Finanţelor, banii din acest împrumut au fost deja incluşi în resursele din bugetul pentru anul 2020, în urma ultimei rectificări bugetare, iar proiectul Acordului-cadru se află la etapa de definitivare la CEB.

Ambulanţe şi penitenciar

Menţionăm că anterior Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat în 2018 un împrumut de 12 milioane euro, Republicii Moldova, pentru reînnoirea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Achiziţia a fost urmată de anchete privind presupuse fraude.

În 2014 Republica Moldova a obţinut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei un credit de 40 milioane euro pentru construcţia unui nou penitenciar în municipiul Chişinău.

În aprilie 2019, Curtea de Conturi a constatat, în cadrul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Justiției, că implementarea proiectului cu privire la construcția noului penitenciar în Chişinău este în întârziere cu aproximativ 54 de luni, adică 4 ani și jumătate.

În 2019 autorităţile au negociat extinderea proiectului şi o finanţare suplimentară de 10 milioane euro. Până acum toate licitaţiile pentru construcţia penitenciarului au fost anulate.Oportunitati