Instituția de stat cu 2 bugete și active subevaluate cu circa 13,6 miliarde lei

shadow
Marţi, 05.05.2020 09:10   636
Agenția Moldsilva, autoritatea administrativă ce este abilitată să asigure implementarea politicilor de stat în domeniile silviculturii și cinegeticii, are două bugete și întocmește două rapoarte financiare separate.

Potrivit auditorilor Curții de Conturi, în anul 2019 Agenția Moldsilva a gestionat mijloace fixe în valoare de 33,4 milioane lei, a avut venituri totale de 16,6 milioane lei și cheltuieli totale în valoare de 19,4 milioane lei, înregistrând pierderi de 2,8 milioane lei.

Moldsilva întocmește 2 rapoarte financiare separate

Totodată, auditorii au constatat că Moldsilva întocmește 2 rapoarte financiare separate, și anume: rapoarte financiare potrivit cerințelor sistemului bugetar prezentate Ministerului Finanțelor, precum și situații financiare – conform cerințelor Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), aplicabile sectorului corporativ, prezentate Biroului Național de Statistică.

"Această dublă raportare a condus la subevaluarea activelor și pasivelor cu 23,9 milioane lei, subevaluarea veniturilor efective cu 18,9 milioane lei și subevaluarea cheltuielilor efective cu 18,2 milioane lei", susțin auditorii.

Valoarea fondului silvic, subevaluată cu 13,63 miliarde lei?

În privința gestionării terenurilor Fondului forestier, Curtea de Conturi menționează că neaplicarea prevederilor Normelor metodologice, aferente sistemului bugetar, în vederea evaluării și contabilizării terenurilor gestionate, suprafața cărora la 31 decembrie 2019 constituia 337.600 hectare, a condus la subevaluarea valorii terenurilor fondului silvic cu 13,63 miliarde lei.

Totodată auditorii au depistat că neajustarea "cuantumului plății pentru arenda fondului forestier de la 4,1 la 19,1 mii lei pentru un ha (aprobat prin HG/770 din 17.06.2016) a dus la necolectarea în volum deplin a veniturilor pasibile spre încasare în valoare totală de 42,8 milioane lei, prin nerevizuirea și neajustarea valorii tuturor contractelor de arendă a fondului forestier pentru anii 2017-2019".

Advertisement

Inventarierea totală a pădurilor poate dura 4 ani

Misiunea de audit mai constată deficiențe aferente patrimoniului gestionat de Moldsilva, care se rezumă la:
• neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor fondului forestier, cu suprafața de 302.400 ha, care duce implicit la riscul de posibilă înstrăinare necontrolată a proprietății statului și neasigurarea integrității patrimoniului statului;
• neraportarea suprafețelor terenurilor (337.600 ha) către Agenția Proprietății Publice, ce implică denaturarea datelor din Registrul bunurilor imobile proprietate publică a statului;
• prezentarea segmentată sau neprezentarea informațiilor privind patrimoniul gestionat, inclusiv terenurile fondului forestier sau cu altă destinație pentru includerea în Lista terenurilor proprietate publică a statului din administrarea APP.

Această situație impune efectuarea neîntârziată a inventarierii totale a bunurilor statului gestionate de Agenția Moldsilva, susține Curtea de Conturi. Acest proces, conform estimărilor poate dura cel puțin 4 ani.

Moldsilva: Este o abordare simplistă

Pe de altă parte, în opinia Moldsilva, echipa de audit are o abordare simplistă la subiectul ce ține de contabilizarea valorii terenurilor fondului silvic, "care se poate solda cu pierderi greu de acoperit în funcționarea landșafturilor naturale, cu consecințe negative economice și sociale".

"Experiența dezvoltării economice în alte țări evidențiază, că conceptul de gestiune silvică, la baza căruia persistă doar maximizarea venitului forestier, fără luarea în considerație a valorii pădurii în calitate de factor de creare a mediului și factor fără valoare de piață, poate condiționa modificarea radicală a landșafturilor și a compoziției de specie a pădurilor, ruinarea generală a mediului natural, diminuarea diversității biologice și reducerea bruscă a stabilității biologice a naturii", potrivit Agenției.

Totodată Moldsilva susține că metoda de evaluare propusă de echipa de audit, urmează a fi revăzută.

Administrația Moldsilva mai constată drept stranie și propunerea Curții de Conturi de a fi ținut pe suport de hârtie Registrul contractelor de arendă a fondurilor forestier și cinegetic, deoarece este în contradicție cu prevederile acțiunilor privind implementarea inițiativei “Guvern fără hîrtie”.

Totodată, ea susține că și alte constatări ale echipei de audit ar fi greșite.Oportunitati