Ce angajamente și-a luat Guvernul de la Chișinău pentru a primi banii de la FMI

shadow
Sâmbătă, 02.05.2020 10:20   1797
Primii bani pentru pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 ce au intrat pe conturile Ministerului Finanțelor sunt cele aproape 235 milioane de dolari, ce provin din creditul de urgență acordat de Fondul Monetar Internațional (FMI).

Pentru a primi această finanțare de la FMI, Guvernul Republicii Moldova a prezentat o serie de argumente, dar și-a asumat și o serie de angajamente.

"Avem mari necesități de finanțare..."

"Costurile pandemiei de coronavirus pentru economia și populația Republicii Moldova sunt enorme. Sistemul nostru de ocrotire a sănătății este supus unor presiuni extreme, având o urgentă nevoie de utilaj și echipamente medicale esențiale, precum și stocuri de teste", se arată în scrisoarea de intenții, adresată Kristalinei Georgieva, Director Executiv al FMI, semnată de premierul Ion Chicu, de vicepremierul Serghei Pușcuța, ministrul Economiei, Serghei Railean și guvernatorul BNM, Octavian Armașu.

În document se menționează că "sistemul finanțelor publice este pus la grea încercare, din cauza scăderii vertiginoase a veniturilor fiscale și vamale și creșterii mari a cheltuielilor din sistemul de ocrotire a sănătății și cel de asistență socială de pe urma crizei".

"Remiterile, exporturile și intrările de capital au scăzut drastic, iar reducerea importurilor compensează doar parțial aceasta, în consecință avem mari necesități de finanțare la capitolul balanței de plăți", își argumentează necesitatea de a obține finanțare autoritățile de la Chișinău.

Pe lângă argumentele privind obținerea finanțării, Guvernul expune și o serie de măsuri și angajamente pe care și le asumă față de FMI, multe din care au fost deja puse în aplicare de către autorități. 

Rectificarea bugetului pentru anul 2020, după consultare cu experții FMI

Astfel Executivul susține că rectificarea bugetului pentru anul 2020, adoptată la mijlocul lunii aprilie, a avut loc "în consultare cu experții FMI".

"Suntem pregătiți să revizuim planurile de cheltuieli și să rectificăm bugetul din nou la toamnă, dacă se vor înrăutăți perspectivele sau se vor materializa riscurile ce țin de finanțarea externă. Printre acțiunile noastre de politici se numără: 

• Susținerea afacerilor, în special a întreprinderilor și antreprenorilor afectați de restricțiile impuse de stat. Printre aceste măsuri se numără subvenționarea temporară a impozitelor salariale și amânarea termenelor de achitare a lor, rambursarea mai rapidă a TVA aferente intrărilor, anularea obligativității achitării plății pentru patenta de întreprinzător și anularea penalităților la întârzierea plăților, precum și aprobarea unor programe de recreditare a întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul băncilor comerciale. Am impus un moratoriu pentru toate controalele fiscale și alte tipuri de controale de stat pentru perioada stării de urgență și am aprobat deducerea impozitelor aferentă donațiilor la stat pentru combaterea COVID-19.
• Măsuri de protecție socială, cum ar fi extinderea accesului la ajutorul de șomaj, inclusiv pentru forța de muncă care a revenit de peste hotare și persoanele neangajate anterior în câmpul muncii, și extinderea programelor existente de asistență socială bine țintită și de angajare în câmpul muncii, susținute prin majorarea semnificativă a finanțării de la bugetul de stat.

Advertisement


• Măsuri pentru susținerea sistemului de ocrotire a sănătății și măsuri necesare în situații de urgență, pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la servicii medicale și majorarea cheltuielilor de sănătate legate de lupta cu virusul, precum și alocarea de fonduri suplimentare pentru pregătirea sistemului de ocrotire a sănătății să facă față unor situații potențiale și mai grave, conform estimării costurilor realizată de Organizația Mondială a Sănătății.
• Măsuri de gestionare a finanțelor publice, care prevăd o coordonare strânsă cu autoritățile publice locale, planificarea pentru situații de urgență și majorarea volumului de finanțare a fondurilor de intervenție de stat".

Transparența cheltuielilor statului pe timp de criză

Guvernul susține că s-a angajat să pună în aplicare "cerințe stricte privind controlul, auditul, raportarea și transparența cheltuielilor statului legate de criză, inclusiv prin publicarea informațiilor despre achizițiile publice relevante și proprietarii efectivi ai întreprinderilor care încheie contracte cu statul".

Totodată promite să aplice în continuare cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și regimul de declarare a activelor, iar toate cheltuielile pentru atenuarea crizei vor fi supuse unui audit realizat de Curtea de Conturi.

Stabilitatea sectorului financiar

Executivul susține că la momentul declanșării crizei, sistemul financiar din Moldova "s-a aflat într-o situație bună", iar ultima evaluare a programului susținut de FMI, a punctat ducerea la bun sfârșit a reformelor complexe din sectorul bancar, implementarea cărora a durat mai mulți ani.

Indicatorii suficienței capitalului și de lichiditate ale sistemului nostru bancar rămân solizi, oferind astfel o rezervă confortabilă care să protejeze sectorul bancar împotriva pierderilor grave aferente creditelor acordate și presiunilor pe partea de lichiditate. 

"Obiectivul nostru imediat este de a păstra stabilitatea sectorului financiar prin asigurarea transparenței la stabilirea calității activelor, aplicarea prudentă a provizioanelor pentru acoperirea pierderilor din credite și facilitarea practicilor bune de restructurare.

Pentru a îmbunătăți procesul de monitorizare a solvabilității și lichidității băncilor, BNM va asigura monitorizarea riguroasă a respectării cerințelor prudențiale, cerințelor privind expunerile față de părțile afiliate, cerințelor privind tranzacțiile transfrontaliere, precum și cerințelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte din perspectiva prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului", se precizează în scrisoare.

Restricționarea plății dividendelor și răscumpărării acțiunilor

Totodată se menționează că BNM va intensifica eforturile de cooperare, inclusiv cu autoritățile din alte jurisdicții, pentru a identifica rapid problemele care apar, și va lua, după necesitate, măsuri preventive coordonate.

"De asemenea, BNM va cere ca băncile-mamă să se abțină de la reducerea capitalului și fondurilor de creditare, în caz dacă vor apărea presiuni asupra stabilității sau capitalului băncilor din Republica Moldova. În afară de aceasta, BNM își va exercita atribuțiile de supraveghere pentru a asigura menținerea capitalului, inclusiv prin restricționarea plății dividendelor și răscumpărării acțiunilor", potrivit angajamentelor.

În plus pentru a atenua riscurile din sectorul financiar nebancar, autoritățile susțin că au recomandat reducerea voluntară a ratelor dobânzii și amânarea achitării creditelor până la sfârșitul lunii iunie. 

Ce va fi cu rezervele valutare

Guvernul susține ferm poziția unei bănci centrale independente și va permite ca flexibilitatea ratei de schimb să faciliteze ajustarea macroeconomică la șocuri, "iar BNM va utiliza judicios rezervele valutare, contracarând presiunile dezordonate pe piață și volatilitatea excesivă a cursului de schimb".

În conformitate cu politica garantării rambursării creditelor FMI, autoritățile se angajează să participe "la procesul de actualizare a evaluării cadrului de guvernanță și control al BNM înainte de aprobarea unui nou program cu FMI, de exemplu a unui program ulterior susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF)".

"Ministerul Finanțelor și BNM vor actualiza Memorandumul de înțelegere cu privire la rolurile și responsabilitățile fiecărei dintre părți în ceea ce privește deservirea obligațiilor financiare față de FMI", se arată în scrisoare.

Fără restricții valutare și comerciale noi

Totodată Guvernul susține că Republica Moldova va respecta prevederile Statutului FMI. În plus se angajează să nu introducă "restricții valutare și comerciale noi și să nu înăsprească restricțiile existente", și, totodată, să nu introducă și să nu înăsprească "careva alte măsuri sau politici, care s-ar solda cu înrăutățirea situației balanței de plăți a țării".

După depășirea crizei actuale, Guvernul își propune să continue relațiile cu FMI și intenționează să ajungă la un acord cu privire la un nou program multianual pentru rezolvarea problemelor de ordin structural din Republica Moldova.

"Printre prioritățile-cheie se numără consolidarea statului de drept și reformarea sectorului justiției și sectorului întreprinderilor de stat, inclusiv prin sporirea transparenței, consolidarea supravegherii și guvernanței și îmbunătățirea capacităților instituționale din sectorul public. Aceste reforme ne vor ajuta să atingem obiectivele noastre ce țin de reducerea sărăciei și creșterea economică", susține Guvernul în scrisoarea de intenție adresată FMI.

Aminitim că săptămâna trecut Guvernul și apoi Parlamentul au aprobat legi prin care se acceptă contractarea creditului de la FMI și ele au intrat deja în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial pe 25 aprilie. Oportunitati