Ce prevede programul de subvenționare a dobânzilor la creditele luate de la 1 mai 2020

shadow
Marţi, 28.04.2020 08:00   1281
De la 1 mai 2020 ia startul Programul de subvenționare a dobânzilor, pentru întreprinderile ce au contractat/contractează credite în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020.

Subiecți ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt:
a) întreprinderile care îndeplinesc criteriile stabilite pentru Programul de subvenționare a dobânzilor și care obțin credite bancare conform prevederilor prezentului capitol;
b) creditorul (banca finanțatoare) – banca licențiată de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor legislației;
c) finanțatorul – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Serviciului Fiscal de Stat competența de a subvenționa dobânda la creditele bancare acordate, conform prevederilor prezentului capitol.

Beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt întreprinderile ce au contractat sau contractează credite în perioada 1 mai 2020–31 decembrie 2020.

Participarea băncilor în cadrul Programului de subvenționare a dobânzilor este voluntară. Orice bancă licențiată din Republica Moldova poate acorda credite pentru beneficiarii Programului de subvenționare a dobânzilor.

Condițiile Programului de subvenționare a dobânzilor

(1) Mărimea subvenției lunare acordate beneficiarilor constituie suma dobânzii lunare achitate pentru creditele contractate în cadrul Programului de subvenționare a dobânzilor.

(2) Valoarea maximă a creditului/creditelor pentru care se acordă subvenția constituie suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile decembrie 2019, ianuarie 2020 și februarie 2020 (în continuare – sumă cumulativă a plăților salariale).

Advertisement


(3) În cazul în care suma creditului depășește suma cumulativă a plăților salariale, subvenția se acordă în mărimea sumei dobânzii aferente părții de credit egală cu suma cumulativă a plăților salariale menționate la alin.(2).
(4) Rata maximă a dobânzii nominale anuale ce urmează a fi subvenționată constituie 8,76% în monedă națională și 4,40% în valută străină.
(5) Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii beneficiarului subvenției, depusă la Serviciul Fiscal de Stat.
(6) Cererea se depune până la sfârșitul lunii următoare lunii în care se achită dobânda.
(7) Cererile depuse după termenul prevăzut la alin.(6) nu se examinează.
(8) Acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care: - 3 zile – pentru examinarea cererii și a documentelor aferente acesteia și pentru adoptarea deciziei de acordare a subvenției de către Serviciul Fiscal de Stat; - o zi – pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora de către Serviciul Fiscal de Stat spre executare Trezoreriei de Stat; - o zi – pentru achitarea subvenției de către Trezoreria de Stat.
(9) Schimbul de informații între bănci și Fisc în vederea realizării Programului de subvenționare a dobânzilor se realizează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Plata subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate până în luna decembrie 2020 inclusiv. Suma subvențiilor primite constituie sursă de venit neimpozabil cu impozitul pe venit. Modul de acordare a subvenției se stabilește de către Ministerul Finanțelor, care a elaborat și un Regulament special.

De notat că din acest program nu fac parte și organizațiile de creditare nebancară (OCN). Camera de Comerț Americană din Moldova susține că prin excluderea OCN din Program se limitează accesul la finanțare a unei serii de întreprinderi noi, mici și mijlocii.

"Din punct de vedere al spectrului de finanțări oferite, urmează a se face distincție că unele organizații de creditare nebancară și-au axat activitatea pe creditarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii care de regulă sunt neeligibile pentru creditarea bancară", menționează Amcham într-o notă adrestă conducerii țării.

Potrivit Amcham, din momentul generării crizei epidemiologice, organizațiile de creditare nebancară, parte a comunității AmCham Moldova, și-au ajustat rapid produsele de finanțare la noile necesități ale mediului privat, paralel negociind cu finanțatorii acestora în vederea oferirii clienților a unei perioade de grație la plata ratelor de credit și neaplicării penalităților. Oportunitati