Câți savanți au mai rămas în Moldova și ce bani alocă statul pentru cercetare

shadow
Luni, 27.04.2020 07:20   1215
La 31 decembrie 2019, în Republica Moldova, în sectorul cercetare-dezvoltare mai erau 4.058 de salariați din care doar 2.767 erau cercetători, arată un raport al Biroului National de Statistică.

Datele BNS relevă că în anul 2019 numărul salariaților s-a diminuat cu 8,8%, iar cel al cercetătorilor – cu 9,4%. Ponderea femeilor în totalul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare era de 50,2%, fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mică fată de anul 2018.

38,6% din cercetători au studii de doctorat și postdoctorat

Din salariații care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare, 71% au lucrat cu normă întreagă de timp.

Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producție, activitatea organelor de gestionare, servicii științifice și tehnologice.

După nivelul de pregătire profesională, din totalul de 4.058 de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare 1.568 persoane sau 38,6% aveau studii de doctorat și postdoctorat, 1.778 persoane (43,8%) – studii superioare de master și licență, 277 persoane (6,8%) – studii profesional tehnice postsecundare și 435 persoane (10,7%) – alt nivel de pregătire.

40 de institute și centre de cercetare

Potrivit Biroului National de Statistică, în anul 2019 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 63 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din totalul unităților cu activitate de cercetare-dezvoltare, 50 unități sau circa 80% sunt proprietate de stat.

Citiți și:

Bătălia pentru Academie, sau ce avere au instituțiile Academiei de Ştiințe a Moldovei

În anul 2019 numărul de femei-cercetătoare a scăzut.

Advertisement

Astfel, la 100 bărbați cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare reveneau 91 femei-cercetătoare (respectiv 94 femei la 100 bărbați în 2018).

Referitor la distribuția pe grupe de vârste, se constată că fiecare al patrulea cercetător a depășit vârsta de 64 ani. În același timp, o pondere importantă a fost înregistrată pentru cercetătorii din grupa de vârstă 55-64 ani (21%), iar mai puțini cercetători s-au regăsit în grupa de vârstă 25-34 ani (15,7%).

Cel mai mare număr de cercetători au activat în domeniul științelor naturale (36,8%), iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (9,5%).

La nivel general, cercetătorii cu titluri științifice (doctor și doctor habilitat) dețin 56,5% din numărul total de cercetători. Totodată, în domeniul științelor umaniste, peste două treimi din cercetători au titluri științifice, pe când în domeniul științelor inginerești și tehnologice ‒ peste o treime.

Comparativ cu anul 2018, se atestă o scădere a numărului de cercetători cu titlul științific de doctor cu 69 persoane (5,4%) și cu titlul științific de doctor habilitat cu 17 persoane (4,7%).

Câți bani se alocă pentru știință - 0,24% din PIB

În anul 2019, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 498 milioane lei, reprezentând doar 0,24% din produsul intern brut.

Pe tipuri de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, ponderea majoritară o dețin cele curente (97,3%) și doar 2,7% ‒ cele capitale. Circa 88,5% din alocații provin de la bugetul de stat, iar restul din sectorul privat. 

Datele statistice arată că în 2019, comparativ cu anul 2018, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-au mărit, atât la unitățile de stat (cu 7,6 milioane sau 1,8%), cât și în sectorul privat (cu 5,9 milioane sau cu 11,5%).

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal (363,7 milioane lei sau 75,1%), fiind în creștere cu 34,1 milioane lei față de anul 2018. În același timp, celelalte două componente de cheltuieli curente (materiale și alte) s-au diminuat cu 19,1 milioane lei.

11,5 milioane lei pentru dotarea cu echipamente a instituțiilor

În anul 2019 s-au investit doar 11,5 milioane lei pentru dotarea cu echipamente a unităților, care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare (85,2% din cheltuielile capitale), cu 1,8 milioane lei mai puțin față de anul anterior.

Din totalul cheltuielilor curente de cercetare-dezvoltare, 56,4% au fost destinate cercetării aplicative, 28,6% – cercetării fundamentale și 15,0% – pentru dezvoltarea tehnologică.

Comparativ cu anul 2018, ponderea cheltuielilor curente destinate cercetării aplicative a înregistrat o creștere cu 1,8 puncte procentuale, în timp ce ponderea cheltuielilor curente pentru dezvoltarea tehnologică s-a redus cu 2 p.p., iar în cazul cercetării fundamentale fiind relativ constantă 

În funcție de domeniile științifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: științe naturale – 36,9%, inginerești și tehnologice – 18,6%, agricole – 16,7%, medicale – 11,9%, sociale – 8,1% și umaniste – 7,8%.Oportunitati