Unele state din UE nu mai eliberează certificate de origine preferențială a mărfurilor

shadow
Joi, 09.04.2020 10:36   478
În contextul crizei create de pandemia COVID-19, Comisia Europeană informează că unele state membre ale Uniunii Europene, dar și o parte din partenerii săi comerciali nu mai eliberează certificate de origine preferențială în forma stabilită de tratatele internaționale.

Mai exact, anumite state sunt în imposibilitate de a elibera certificate de origine preferențială autentificate cu semnătura olografă, ștampilate și în format original – pe suport de hârtie, susține Serviciul Vamal.

Acest fapt este generat de situația epidemiologică din regiune și de eforturile comune de a preveni răspândirea virusului de tip nou.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță agenții economici că va asigura continuitatea comerțului preferențial pe întreaga durata a perioadei de criză, fiind acceptate certificatele de origine preferențială și sub forma:
- copiilor certificatelor de origine preferențială autentificate în mod obișnuit, prezentate pe suport de hârtie sau în format electronic;
- certificatelor de origine preferențială autentificate cu semnătură electronică sau copiilor acestora pe suport de hârtie sau în format electronic.

Advertisement

Totodată, în termen de 30 zile de la încetarea stării de urgență în țara care a eliberat certificatul de origine preferențială, importatorul va prezenta în adresa organului vamal originalul certificatului de origine preferențială, pentru a exclude o eventuală încasare a taxei vamale. 

Reguli de origine preferențiale

Originea preferențială conferă anumite beneficii pentru mărfurile comercializate între diferite țări, în special taxe vamale reduse sau chiar zero. Originea preferențială este atribuită mărfurilor din diverse țări care respectă anumite criterii de origine.

Pentru a obține originea preferențială, mărfurile dintr-o țară trebuie să respecte condițiile specifice prevăzute de protocolul de origine al acordului încheiat de UE cu țara în cauză sau regulile de origine ale acordurilor autonome care prevăd tratamentul tarifar acordat unilateral de UE.

Asta înseamnă că mărfurile fie:
- fabricate din materii prime care au fost produse sau obținute în țara beneficiară;
- au suferit o anumită prelucrare sau transformare în țara beneficiară.

În ambele cazuri un element important în determinarea originii este clasificarea lor tarifară. Mărfurile comercializate sunt identificate în UE printr-un cod numeric în Nomenclatura Combinată și înainte de a determina originea este esențial să se determine codul CN.Oportunitati