Angajații din sistemul bugetar nu vor primi premii pe perioada stării de urgență

shadow
Duminică, 29.03.2020 10:43   2494
Zilele din perioada 30 martie-3 aprilie, declarate zile de odihnă pentru angajații din sistemul bugetar, se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie, ca zile prezente la lucru, potrivit unei decizii a Comisiei Situații Excepționale din 28 martie.

Totodată Comisia a decis că zilele de 30 martie - 3 aprilie 202 nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada respectivă solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual, inclusiv concediul de odihnă nefolosit cu achitarea indemnizației de concediu și concediu neplătit.

La fel și pentru cei care: - sunt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator; - vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activității stringente a unității; - vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie; - vor asigura funcționarea sistemului trezorerial (evidența încasărilor și executarea plăților prioritare/urgente.

Advertisement

În plus pe perioada stării de urgență, a fost suspendat, dreptul de acordare a premiilor unice în sectorul bugetar.

Conducătorii unităților din sectorul bugetar au fost împuteniciți, pe perioada stării de urgență, să stabilească durata concediilor anuale ale salariaților precum și să recheme salariații din concediul anual de odihnă, cel neplătit sau cel de studii.

Şefii de instituții bugetare vor mai avea dreptul să repartizeze prin ordin sau dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, asigurând ținerea evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, dar și să atribuie angajaților exercitarea unor activități sau atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.

În cazul Serviciului Vamal, directorul a fost împuternicit, în perioada stării de urgență, cu dreptul de a stabili prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova, a regimului de muncă de 24 ore, urmate de 72 ore de repaus.Oportunitati